Thứ 4, 18/09/2019, 07:53 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "tự chuyển biến"

Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/05/2018 - 15:56

Ngày 16-5, Tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu trên cả nước.

Học và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị Lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số

21/03/2018 - 22:09

Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động ra sức đẩy mạnh thực hiện “chuyển hóa” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

31/10/2017 - 18:00

Thanh niên là người các dân tộc thiểu số (DTTS) ở nước ta hiện có khoảng 3,7 triệu người, sinh sống chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế.

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

BĐBP An Giang: Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

BĐBP An Giang: Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

06/10/2017 - 22:15

Đảng ủy BĐBP An Giang yêu cầu 100% cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo từng nội dung của nghị quyết, trong đó chú trọng phân tích, nhận diện và chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong BĐBP: Đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

02/08/2017 - 15:30

Vùng miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) là địa bàn chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nên từ trước đến nay, các thế lực thù địch, phản động luôn coi các vùng này là một trọng điểm trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (“DBHB”).

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

28/06/2017 - 16:58

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động liên tục tung ra những chiêu bài mới nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi, chúng nhân danh lòng yêu nước để đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội...

Luôn xứng đáng là nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa