Chủ nhật, 20/10/2019, 00:08 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "thế lực thù địch"

Không mất cảnh giác với những chiêu trò cũ
“Chống diễn biến hòa bình”:

Không mất cảnh giác với những chiêu trò cũ

19/10/2019 - 16:07

Đây là hoạt động tất yếu của một đảng cầm quyền để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất, có ảnh hưởng sâu sắc, quyết định đến vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng và quan trọng hơn là bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững, sự phồn vinh của quốc gia, dân tộc trong giai đoạn mới.

Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

30/03/2019 - 13:07

Đất nước đang chuyển mình phát triển đi lên sau hơn 30 năm đổi mới. Một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, ổn định và phát triển là điều mà các thế lực phản động và thù địch không mong muốn. Chính vì vậy, chúng đã, đang và sẽ tiếp tục chống phá công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta.

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

Cảnh giác âm mưu phớt lờ “tự do” khỏi tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch

Cảnh giác âm mưu phớt lờ “tự do” khỏi tín ngưỡng, tôn giáo của các thế lực thù địch

14/02/2018 - 12:13

Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch, phản động đã tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tấn công vào Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phá vỡ tổ chức Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Cảnh giác với sự biến dạng của “diễn biến hòa bình” Chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, mưu đồ không thay đổi của thế lực thù địch

Cảnh giác với sự biến dạng của “diễn biến hòa bình”

Cảnh giác với sự biến dạng của “diễn biến hòa bình”

15/01/2018 - 15:06

Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tấn công vào Đảng nhằm phá vỡ tổ chức Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình”

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình”

20/12/2017 - 8:08

Như “thông lệ”, sắp đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị lại mở “chiến dịch” xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội.

Cảnh giác với các “chiêu thức” đầu độc về văn hóa của chiến lược “Diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Những “con bài” nguy hiểm lợi dụng các vấn đề về nhân quyền

Những “con bài” nguy hiểm lợi dụng các vấn đề về nhân quyền

24/10/2017 - 5:46

Thời gian qua, trong khi dư luận quốc tế đánh giá cao những thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được thì không ít kẻ phản động, cơ hội chính trị thông qua các trang mạng xã hội lại lu loa, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở nước ta.

Một sự xuyên tạc trắng trợn Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen” Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc

Cảnh giác trước những thông tin “ném đá giấu tay”

Cảnh giác trước những thông tin “ném đá giấu tay”

17/10/2017 - 8:57

Liên tục phát tán những “thông tin rác” mạo danh, bôi nhọ, xuyên tạc, đặc biệt là trong các thời điểm nhạy cảm với mục đích làm giảm uy tín Đảng, Nhà nước và chế độ ta luôn là thủ đoạn thâm độc của thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị.

Một sự xuyên tạc trắng trợn Vạch trần luận điệu đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng” Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc

Cảnh giác với những thông tin bịa đặt trên môi trường mạng

Cảnh giác với những thông tin bịa đặt trên môi trường mạng

06/09/2017 - 21:33

Một trong những vấn đề mà người dùng mạng Internet cần lưu tâm, cảnh giác hiện nay là tình trạng các thông tin bịa đặt ngày càng xuất hiện nhiều với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Cảnh giác trước thủ đoạn mới của các thế lực thù địch và phản động

Vạch trần luận điệu đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

Vạch trần luận điệu đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

07/08/2017 - 15:37

Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng việc đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản với vấn đề đa nguyên, đa Đảng

Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen”

Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen”

04/08/2017 - 21:15

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” chống phá Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư tưởng-văn hóa…

Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa Đập tan những thủ đoạn trong "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

02/08/2017 - 15:30

Vùng miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) là địa bàn chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nên từ trước đến nay, các thế lực thù địch, phản động luôn coi các vùng này là một trọng điểm trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (“DBHB”).

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

28/06/2017 - 16:58

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động liên tục tung ra những chiêu bài mới nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi, chúng nhân danh lòng yêu nước để đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội...

Luôn xứng đáng là nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

Chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc để gây “biễn biến hòa bình”: Một nhiệm vụ “nóng”

Chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc để gây “biễn biến hòa bình”: Một nhiệm vụ “nóng”

06/06/2017 - 14:47

Với mục tiêu chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ trước đến nay, các thế lực thù địch và bọn phản động luôn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, coi đây là một phương thức mang tính chất “đột phá khẩu” trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” (“DBHB”).

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Cần là người "thông thái" khi sử dụng mạng xã hội

Cần là người "thông thái" khi sử dụng mạng xã hội

13/09/2016 - 15:07

Mạng xã hội (MXH) đang phát triển như một xu thế tất yếu do nhu cầu tìm kiếm thông tin, thiết lập, duy trì các mối quan hệ cá nhân hay chia sẻ tâm tư, giải trí của con người, đặc biệt là đối với giới trẻ. Trong bổi cảnh thế giới ngày càng "phẳng", không thể phủ nhận những tiện ích của Internet.

Nâng cao kỹ năng bảo mật khi tham gia mạng xã hội cho các bộ, chiến sĩ BĐBP Ứng xử của nhà báo trước những tin đồn trên mạng xã hội Ai là siêu sao mạng xã hội? Tăng "sức đề kháng" trước những "thông tin đen" trên mạng xã hội

Chủ động phương án bảo vệ an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử

Chủ động phương án bảo vệ an ninh, trật tự trước, trong và sau bầu cử

19/05/2016 - 10:32

Ngày 18-5, tại Đồn BP Đèo Ngang, BĐBP Hà Tĩnh, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP, đã có buổi làm việc, kiểm tra BĐBP Hà Tĩnh và Quảng Bình về công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

BĐBP: Tăng cường công tác tuyên truyền và đảm bảo an ninh cho bầu cử BĐBP TP Hồ Chí Minh sẵn sàng cho ngày bầu cử Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử ở khu vực biển, đảo

Đập tan luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam
Đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình":

Đập tan luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

26/04/2016 - 9:05

Vẫn những điệp khúc cũ rích, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang rêu rao rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) là tổ chức chính trị "độc tài, độc đoán, mất dân chủ"(!)

Vạch trần cái gọi là "dân chủ", "nhân quyền" của các thế lực thù địch "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" - Âm mưu nguy hiểm của các thế lực thù địch Làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Liên kết hữu ích