Thứ 2, 17/02/2020, 18:06 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "suy thoái về tư tưởng chính trị"

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

09/12/2019 - 15:32

Trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhấn mạnh đến vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải chăng là trạng thái phòng vệ tưởng tượng

Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải chăng là trạng thái phòng vệ tưởng tượng

08/10/2017 - 17:51

Gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng: Chúng ta đang trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, liệu chúng ta có kẻ thù thật sự không hay chúng ta đang tự dựng lên kẻ thù, tưởng tượng ra kẻ thù; và tự mình rơi vào trạng thái hoang mang, hoảng sợ.

Ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí

"Tự soi, tự sửa" để Nghị quyết đi vào cuộc sống

"Tự soi, tự sửa" để Nghị quyết đi vào cuộc sống

24/04/2017 - 18:56

Trong quá trình kiểm điểm cho thấy, 100% đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, tuy nhiên, vẫn còn một số biểu hiện như “ngại” học tập chính trị, thiếu kiểm tra cơ sở, chưa gương mẫu trong công tác, biểu hiện "bệnh" thành tích, giấu khuyết điểm…

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Nói chuyện chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) Học viện Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4