Thứ 6, 03/04/2020, 13:56 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "người La Chí"

“Vùng đất xương sọ” của người La Chí

“Vùng đất xương sọ” của người La Chí

04/08/2018 - 10:28

Tế gia súc cho người đã khuất là một “mã văn hóa” xuất hiện trong đời sống tâm linh của nhiều dân tộc thiểu số Việt Nam. Nhưng sau khi cúng tế, lấy xương sọ trâu, bò để “bêu” trên cọc, cắm bên mộ người chết thì chỉ có người La Chí ở Bản Phùng và Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang làm như vậy.

Người La Chí - sắc chàm của núi (kỳ 2) Người La Chí - sắc chàm của núi (kỳ 1) Người La Chí và tục cúng thịt chuột

Người La Chí - sắc chàm của núi (kỳ 1)

Người La Chí - sắc chàm của núi (kỳ 1)

08/06/2016 - 14:31

"Người La Chí ở Hà Giang hiện nay sinh sống trên 3 xã Bản Díu của huyện Xín Mần, Bản Phùng và Bản Máy của huyện Hoàng Su Phì. Chúng tôi vẫn thường quan niệm rằng, đó là 3 người anh em La Chí, mặc dù 3 tính cách khác nhau, tập quán thói quen cũng khác nhưng mà chung một nhà, chung một sắc áo chàm ở trên núi cao này".