Thứ 7, 18/01/2020, 00:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "giới công thương"

“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”

“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”

13/10/2018 - 13:45

“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau” - Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Thư gửi các giới công thương Việt Nam”, ký tên Hồ Chí Minh, đăng trên báo Cứu quốc, số 66, ngày 13-10-1945.