Thứ 6, 06/12/2019, 08:37 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "đô thị hóa"

APEC 2017: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm

APEC 2017: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm

14/05/2017 - 22:21

Ngày 14-5, Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan tiếp tục với 5 hoạt động của Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Nhóm công tác phát triển nguồn nhân lực (HRDWG), Nhóm Bạn của Chủ tịch (FotC) về Đô thị hoá, Nhóm Đối thoại chính sách về phụ nữ và kinh tế (PPWE) và Nhóm Ad-hoc về kinh tế mạng (AHSGIE).

APEC 2017: Thúc đẩy tăng trưởng và nâng tầm liên kết kinh tế khu vực APEC 2017: Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan Hà Nội: Bắt đầu đợt hội nghị lớn thứ hai của Năm APEC 2017

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, quan trọng và có tính chiến lược

06/07/2016 - 8:50

Ngày 5-7, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nghệ An đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới BĐBP Hà Tĩnh hỗ trợ xã Kỳ Nam 800 triệu đồng xây dựng nông thôn mới Nhiều mô hình sáng tạo xây dựng nông thôn mới của BĐBP Cao Bằng