Thứ 2, 20/01/2020, 11:38 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "diễn biến hòa bình"

Đấu tranh làm thất bại “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

Đấu tranh làm thất bại “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

14/12/2019 - 15:37

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industrie 4.0) đã làm cho thế giới có nhiều biến đổi nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

09/12/2019 - 15:32

Trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhấn mạnh đến vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Tạo nóng, thổi phồng - “bình cũ, rượu cũ”
Chống diễn biến hòa bình:

Tạo nóng, thổi phồng - “bình cũ, rượu cũ”

02/12/2019 - 18:20

Phải nói rằng, trong thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất niềm tin trong đời sống xã hội, làm sai lệch nhận thức chủ trương, quan điểm xây dựng một Chính phủ kiến tạo có rất nhiều...

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình” Cảnh giác với các “chiêu thức” đầu độc về văn hóa của chiến lược “Diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP (bài 2)

Giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP (bài 2)

25/08/2019 - 22:40

Cùng với việc kiên quyết xử lý các vụ vi phạm, thì một yêu cầu bức thiết đặt ra trong BĐBP hiện nay là công tác giáo dục chính trị tư tưởng phải đổi mới như thế nào để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, của đơn vị.

Giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP

Giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP

Giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP

17/08/2019 - 15:57

Bản chất, mưu đồ của các thế lực thù địch hòng làm cho nội bộ Đảng, Quân đội ta và nhân dân từng bước biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn tới làm mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng lung lạc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Tập trung xây dựng trận địa tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP Củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP Làm thất bại âm mưu phá hoại của địch đối với lực lượng vũ trang trên trận địa tư tưởng

Báo chí là lực lượng tiên phong chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Báo chí là lực lượng tiên phong chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

22/06/2019 - 14:26

Báo chí giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là lực lượng đi đầu trong việc vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của địch; định hướng dư luận; đưa tiếng nói, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới.

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

28/01/2019 - 14:54

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang ráo riết sử dụng mọi lực lượng, phương tiện tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từng bước tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản...

Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

09/04/2018 - 15:53

Để làm thất bại âm mưu “chiến lược diễn biến hòa bình” của địch đối với đồng bào vùng biên giới, hải đảo cần có sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ của nhiều ngành, nhiều cấp, của cả hệ thống chính trị.

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số

21/03/2018 - 22:09

Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động ra sức đẩy mạnh thực hiện “chuyển hóa” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Những trò hề chính trị rẻ tiền núp sau “mặt nạ tâm huyết”

Những trò hề chính trị rẻ tiền núp sau “mặt nạ tâm huyết”

09/03/2018 - 14:15

Còn nhớ, thời gian trước, trong và sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra, rất nhiều đối tượng tự xưng là “cấp tiến”, “nhà đấu tranh”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà báo độc lập”... ra sức hô hào, cổ vũ cho “môi trường xã hội dân sự” ở Việt Nam, kêu gọi tự do sáng tác, tự do ngôn luận.

Làm thất bại âm mưu phá hoại của địch đối với lực lượng vũ trang trên trận địa tư tưởng Làm thất bại mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an của các thế lực thù địch

Cảnh giác với sự biến dạng của “diễn biến hòa bình”

Cảnh giác với sự biến dạng của “diễn biến hòa bình”

15/01/2018 - 15:06

Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị luôn tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn tấn công vào Đảng nhằm phá vỡ tổ chức Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Hội thảo công tác Đảng, công tác chính trị của BĐBP trong phòng chống “diễn biến hòa bình"

Hội thảo công tác Đảng, công tác chính trị của BĐBP trong phòng chống “diễn biến hòa bình"

11/01/2018 - 18:51

Ngày 11-1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội thảo đề cương chi tiết tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình”, giai đoạn 1975-2016. Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, chủ trì buổi hội thảo.

Chống "Diễn biến hòa bình" và việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong BĐBP

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình”

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình”

20/12/2017 - 8:08

Như “thông lệ”, sắp đến dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12), các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội, bất mãn chính trị lại mở “chiến dịch” xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng, đòi “phi chính trị hóa” Quân đội.

Cảnh giác với các “chiêu thức” đầu độc về văn hóa của chiến lược “Diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Những “con bài” nguy hiểm lợi dụng các vấn đề về nhân quyền

Những “con bài” nguy hiểm lợi dụng các vấn đề về nhân quyền

24/10/2017 - 5:46

Thời gian qua, trong khi dư luận quốc tế đánh giá cao những thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được thì không ít kẻ phản động, cơ hội chính trị thông qua các trang mạng xã hội lại lu loa, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở nước ta.

Một sự xuyên tạc trắng trợn Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen” Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc

Một sự xuyên tạc trắng trợn

Một sự xuyên tạc trắng trợn

15/10/2017 - 15:31

Thời gian qua, triệt để áp dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch phản động và những phần tử cơ hội chính trị luôn đặt trọng tâm và chĩa mũi nhọn vào chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam với mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc.

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc

Sự cần thiết của việc trang bị “lá chắn tư tưởng” cho thanh niên dân tộc thiểu số

Sự cần thiết của việc trang bị “lá chắn tư tưởng” cho thanh niên dân tộc thiểu số

13/09/2017 - 8:36

Cũng như tầng lớp thanh niên trên cả nước, do tuổi đời của còn trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số (TN DTTS) là những người đang ở giai đoạn phát triển mạnh về thể chất và tinh thần, luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là nhanh nhạy trong việc tiếp thu các thông tin mới.

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Gần dân - "Vũ khí" hiệu quả phòng chống "Diễn biến hòa bình"

Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen”

Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen”

04/08/2017 - 21:15

Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” chống phá Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư tưởng-văn hóa…

Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa Đập tan những thủ đoạn trong "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

02/08/2017 - 15:30

Vùng miền núi, dân tộc thiểu số (DTTS) là địa bàn chiến lược về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh nên từ trước đến nay, các thế lực thù địch, phản động luôn coi các vùng này là một trọng điểm trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” (“DBHB”).

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

28/06/2017 - 16:58

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động liên tục tung ra những chiêu bài mới nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi, chúng nhân danh lòng yêu nước để đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội...

Luôn xứng đáng là nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

BĐBP Hà Tĩnh chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

BĐBP Hà Tĩnh chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

23/06/2017 - 9:06

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ BĐBP Hà Tĩnh đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa của công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa...

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

Mục tiêu phía sau của một “luận cứ đen”

Mục tiêu phía sau của một “luận cứ đen”

20/06/2017 - 9:20

Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” (“DBHB”) là sử dụng các biện pháp phi quân sự, nhằm chiến thắng chủ nghĩa xã hội (CNXH) không cần phải nổ súng. Những năm 90 của thế kỷ XX, chính “DBHB” đã góp phần làm tan rã hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

16/06/2017 - 17:33

Đề tài “Phát huy vai trò của giảng viên trẻ ở các nhà trường Quân đội trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, của nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học Xã hội nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị xuất sắc giành giải Nhất, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội...

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa Chống "Diễn biến hòa bình" và việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc để gây “biễn biến hòa bình”: Một nhiệm vụ “nóng”

Chống âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc để gây “biễn biến hòa bình”: Một nhiệm vụ “nóng”

06/06/2017 - 14:47

Với mục tiêu chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, từ trước đến nay, các thế lực thù địch và bọn phản động luôn triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, coi đây là một phương thức mang tính chất “đột phá khẩu” trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” (“DBHB”).

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Cảnh giác với âm mưu “tôn giáo hóa” vùng dân tộc thiểu số

Cảnh giác với âm mưu “tôn giáo hóa” vùng dân tộc thiểu số

29/05/2017 - 15:34

"Tôn giáo hóa” vùng dân tộc thiểu số là âm mưu thâm độc, nguy hiểm của các thế lực thù địch phản động đang ráo riết thực hiện trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ở nước ta hiện nay. Thực chất đây là âm mưu, hoạt động nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Gần dân - "Vũ khí" hiệu quả phòng chống "Diễn biến hòa bình" Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

04/05/2017 - 10:18

Để "tiếp sức" cho các luận điểm phản động, chúng phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc đường lối, quan điểm quân sự, an ninh của Đảng, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cảnh giác trước luận điệu "phi chính trị hóa Quân đội" Làm thất bại mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an của các thế lực thù địch Nhận diện và đấu tranh với thủ đoạn "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang