Thứ 5, 24/10/2019, 06:17 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "Công an nhân dân"

Lời Bác dạy đối với lực lượng Công an nhân dân về công tác thi đua khen thưởng

Lời Bác dạy đối với lực lượng Công an nhân dân về công tác thi đua khen thưởng

22/10/2018 - 10:35

“Đối với những người có thành tích, phải khen thưởng, đối với những người mắc sai lầm thì phải phê bình, kiểm thảo giúp họ sửa chữa. Khi cần thiết thì phải thi hành kỷ luật nghiêm minh, đúng mức”.

Tư tưởng đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong mọi việc làm Nhớ lời Bác dạy về công tác dân vận

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội
Chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa:

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội

15/08/2016 - 19:25

Sự phối hợp giữa CAND và QĐND đấu tranh phòng, chống "diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tăng cường phối hợp giữa Công an và Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh và an ninh trật tự