Thứ 2, 06/04/2020, 06:03 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "chủ tịch hồ chí minh"

“Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”

“Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”

06/10/2019 - 16:05

Với văn phong giản dị, dễ hiểu, dẫn chứng cụ thể, sâu sắc, đến hôm nay, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vẫn còn nguyên giá trị, cả về tư tưởng, lý luận và phương châm hành động.

Những giá trị lịch sử to lớn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Quân đội thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (*) Đoàn kết quốc tế theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03/08/2019 - 16:29

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam mà tư tưởng của Người đã trở thành “Di sản” của báu, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.

Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Phụ nữ Quân đội học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ quyền quốc gia và xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ quyền quốc gia và xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

04/03/2019 - 5:33

Tại lễ thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) chiều 28-3-1959, tại Câu lạc bộ quân nhân Hà Nội, Bác Hồ đã đến dự và giao nhiệm vụ cho toàn lực lượng. Người dạy: “Thành lập được lực lượng CANDVT là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ đội và Công an..."

Tư tưởng đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nghiệm thu đề tài cấp Quốc gia tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng

Đấu tranh với cá nhân chủ nghĩa

Đấu tranh với cá nhân chủ nghĩa

31/12/2018 - 14:50

“Cá nhân chủ nghĩa đẻ ra hàng trăm tính xấu như siêng ăn, biếng làm, kèn cựa, nghĩ đến mình không nghĩ đến đồng bào, tham danh lợi, địa vị...”

Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc sử dụng sức của nhân dân

Cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc sử dụng sức của nhân dân

27/12/2018 - 10:50

"Các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc sử dụng sức người, sức của của nhân dân”. Là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phát biểu phiên họp bế mạc Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III tại Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1965.

Mãi khắc sâu lời Bác Hồ dạy

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt"

“Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt"

25/12/2018 - 13:05

"Tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt. Phải làm cho tư tưởng xã hội chủ nghĩa hoàn toàn thắng, tư tưởng cá nhân hoàn toàn thất bại". Đây là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối ngày 25-12-1958 nhân dịp Người về thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân nhà máy cơ khí Hà Nội.

Lời Bác dạy đối với lực lượng Công an nhân dân về công tác thi đua khen thưởng

“Dân ta phải giữ nước ta”

“Dân ta phải giữ nước ta”

23/12/2018 - 9:05

"Dân ta phải giữ nước ta/Dân là con nước, nước là mẹ chung". Câu thơ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm và đọc chiều ngày 23 tháng 12 năm 1946 trong văn kiện có nhan đề “Hỏi và trả lời” nhằm giải thích và tuyên truyền cho cuộc kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ.

Vững bước đi lên theo lời dạy Bác Hồ

"Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân là một việc làm cần thiết..."

"Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân là một việc làm cần thiết..."

21/12/2018 - 13:30

"Nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân là một việc làm cần thiết để xây dựng nước ta thành một nước hòa bình, thống nhất độc lập, dân chủ và giàu mạnh". Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi đồng bào thị xã Phát Diệm và các xã Vĩnh Khang, Tam Cường, Diễn Liên, Liên Sơn.

Tọa đàm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác với BĐBP"

..."Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân..."

..."Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân..."

20/12/2018 - 7:45

"Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn. Để làm tròn trách nhiệm, thanh niên ta phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, trừ bỏ chủ nghĩa cá nhân, chớ phô trương hình thức, chớ kiêu ngạo tự mãn. Phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức là học tập, lao động, sinh hoạt theo đúng đạo đức của thanh niên..."

Vững bước đi lên theo lời dạy Bác Hồ

"Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống..."

"Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống..."

17/12/2018 - 13:55

"Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Đây là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong Tác phẩm "Đạo đức cách mạng", đăng trên Tạp chí học tập, số 12 năm 1958.

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng

“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”

“Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”

08/12/2018 - 14:10

Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học Nhân dân Việt Nam”. Người nói ngày 8 tháng 12 năm 1956.

BĐBP 60 năm làm theo lời Bác dạy Mãi khắc sâu lời Bác Hồ dạy Tọa đàm "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác với BĐBP"

Quan điểm "Chiến đấu vì chính nghĩa” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quan điểm "Chiến đấu vì chính nghĩa” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

06/12/2018 - 14:05

“Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa. Trong hai phe giao chiến, phe nào có đầy đủ điều kiện nhân hòa là phe ấy thắng. Chỉ phe nào vì chính nghĩa mà chiến đấu, phe ấy mới có đủ điều kiện nhân hòa”.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu khắc sâu lời Bác dạy Lời Bác dạy đối với lực lượng Công an nhân dân về công tác thi đua khen thưởng

“Việc to cũng như việc nhỏ, Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của nhân dân”

“Việc to cũng như việc nhỏ, Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của nhân dân”

05/12/2018 - 9:05

Lời căn dặn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa”, bút danh “T.L”, đăng trên Báo Nhân dân, số 3176, ra ngày 5 tháng 12 năm 1962.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong mọi việc làm Mãi khắc sâu lời Bác Hồ dạy Vững bước đi lên theo lời dạy Bác Hồ

"...Các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà..."

"...Các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà..."

03/12/2018 - 8:25

Lời căn dặn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại Hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngày 3 tháng 12 năm 1945, đăng trên Báo Cứu quốc, số 108, ra ngày 4 tháng 12 năm 1945.

Nhớ lời Bác dạy về công tác dân vận Ngành Hậu cần BĐBP làm theo lời Bác Hồ dạy

“… Chính sách đúng là nguồn gốc thắng lợi”

“… Chính sách đúng là nguồn gốc thắng lợi”

30/11/2018 - 17:25

Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cho bài viết “Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay”, đăng trên Báo Sự thật, số 103, dưới bút danh X.Y.Z, ngày 30 tháng 11 năm 1948.

BĐBP 60 năm làm theo lời Bác dạy Lời Bác dạy đối với lực lượng Công an nhân dân về công tác thi đua khen thưởng Mãi khắc sâu lời Bác Hồ dạy

“… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.”

“… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.”

21/11/2018 - 14:15

“… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.” Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong “Thư gửi quân và dân Tây Bắc”, ngày 21 tháng 11 năm 1953, Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 1953.

"... Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương” “Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn..." Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc...

“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi..."

“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi..."

11/11/2018 - 17:20

“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi, để làm cho bộ đội ta càng thêm hùng mạnh, chính quyền ta càng thêm vững chắc”.

Phê bình và tự phê bình cần thiết như người ta cần không khí để sống Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng

09/11/2018 - 14:13

“…Phải ra sức thi đua/Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ/Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo/Trau dồi tinh thần cho vững chắc/Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”.

“Không phải đã hòa bình thì thỏa mãn mà còn phải đấu tranh phức tạp, gian khổ, lâu dài..."

“Không phải đã hòa bình thì thỏa mãn mà còn phải đấu tranh phức tạp, gian khổ, lâu dài..."

07/10/2018 - 15:25

“Không phải đã hòa bình thì thỏa mãn mà còn phải đấu tranh phức tạp, gian khổ, lâu dài. Cách đấu tranh có thay đổi là đấu tranh trong hòa bình, mà đấu tranh trong hòa bình còn gian khổ phức tạp hơn thời kỳ chiến tranh...” Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị cán bộ ngày 7 tháng 10 năm 1954.

“Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu” Một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có hai lực lượng chính: Quân sự và Chính trị

“Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp...”

“Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp...”

04/10/2018 - 14:25

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, đăng trên Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4 tháng 10 năm 1945.

Bài học về giữ vững bản lĩnh cán bộ “Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm...” “...Phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”

“Học có tốt, hành mới tốt. Học và hành tốt mới làm trọn nhiệm vụ người thanh niên cách mạng”

“Học có tốt, hành mới tốt. Học và hành tốt mới làm trọn nhiệm vụ người thanh niên cách mạng”

30/09/2018 - 8:05

Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện tại Đại hội thanh niên Thủ đô”, ngày 30 tháng 9 năm 1964, đăng trên Báo Nhân dân, số 3836, ra ngày 01 tháng 10 năm 1964.

“Phải coi nhân tố con người là vấn đề số một” “Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả”

“Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công..."

“Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công..."

27/09/2018 - 10:05

“Xem xét nơi nào quân địch có thực lực mạnh để tránh và nơi nào quân địch yếu để tiến công, như thế là xem xét tình hình hư thực của bên địch. Biết rõ được thế hư thực của địch, mới có thể bày được mưu kế tiến thoái...”

Con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa của các dân tộc là con đường chung của thời đại Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch

“Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”

“Không chịu tự phê bình, tự chỉ trích thì không bao giờ tấn tới được”

26/09/2018 - 10:05

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Muốn thành cán bộ tốt, phải có tinh thần tự chỉ trích”, đăng trên báo Cứu quốc, số 51, ngày 26 tháng 9 năm 1945, ký bút danh Chiến Thắng.

“Cán bộ cần hoan nghênh ý kiến và những lời phê bình của dân, để sửa chữa sai lầm” “Chúng ta không sợ có khuyết điểm, chúng ta chỉ sợ không có quyết tâm sửa đổi..."

“Trên mặt trận nông nghiệp, mỗi đồng bào nhà nông phải là một chiến sĩ xung phong..."

“Trên mặt trận nông nghiệp, mỗi đồng bào nhà nông phải là một chiến sĩ xung phong..."

24/09/2018 - 9:05

“Trên mặt trận nông nghiệp, mỗi đồng bào nhà nông phải là một chiến sĩ xung phong. Chiến sĩ trước mặt trận thì xung phong giết giặc bằng súng đạn. Chiến sĩ nhà nông thì xung phong giết giặc bằng cày cuốc, nghĩa là phải xung phong tăng gia sản xuất, để giúp cho bộ đội đủ ăn đủ mặc để đánh giặc”.

“… Khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù tảng đá to mấy, nặng mấy cũng phải lăn” Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta “Mọi người công dân-già trẻ gái trai-đều phải thấm nhuần tinh thần làm chủ nước nhà..."

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng ”

“Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng ”

22/09/2018 - 14:50

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đến thăm và phát biểu tại “Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam toàn miền Bắc” ngày 22 tháng 9 năm 1962.

Thanh niên phải chú trọng bồi dưỡng về chí khí cách mạng “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không… chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”

“Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu”

“Chớ thấy thất bại mà nản, chớ thấy đắc thắng mà kiêu”

12/09/2018 - 17:20

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong “Thư gửi đồng bào Khu 3”, ngày 12-9-1947. Sau hơn nửa năm kể từ khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược chính thức bùng nổ, quân Pháp đã tạm thời chiếm được nhiều thành phố, thị xã lớn trên cả nước...

“Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm...”

“Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm...”

04/09/2018 - 9:20

Bài viết ra đời vào thời điểm miền Nam đang tiến hành đấu tranh chính trị, giữ gìn, phát triển lực lượng, chuẩn bị cho cao trào cách mạng mới; miền Bắc đang trong thời kỳ khôi phục, cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập"

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập"

02/09/2018 - 9:20

“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện chính trị - pháp lý khẳng định chủ quyền quốc gia Giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập năm 1945

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2-9

31/08/2018 - 15:10

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mang tầm vóc thời đại Cách mạng Tháng Tám - Cuộc cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam

Giữ vững lời thề độc lập
Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

Giữ vững lời thề độc lập

31/08/2018 - 17:07

Ngay sau khi cuộc mít tinh tại Quảng trường Ba Đình kết thúc, ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp của Chính phủ, đề ra 3 nhiệm vụ cấp bách là “Diệt giặc đói; diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm”.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mang tầm vóc thời đại Cách mạng Tháng Tám - Cuộc cách mạng của toàn dân tộc Việt Nam Vẫn vẹn nguyên tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong cách sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh

12/08/2018 - 14:57

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, mà còn là nhà chính trị lỗi lạc có tầm vóc quốc tế. Người đã được UNESCO công nhận là “Danh nhân Văn hóa thế giới”. Nhưng, Bác Hồ lại có một đời sống vô cùng giản dị, khiêm tốn và luôn luôn thương dân, gần dân, vì dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

04/08/2018 - 16:18

Người luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, trong đó có vấn đề hết sức quan trọng: Chống chủ nghĩa cá nhân. Bài “Đạo đức cách mạng” viết năm 1958 là bài viết quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân.

"Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân"

Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác

Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác

31/07/2018 - 4:20

“Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc.

“Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa...” Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong BĐBP: Những tín hiệu tích cực

Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong

Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong

30/07/2018 - 7:35

“Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong – là một điều rất cần thiết, để làm cho chính sách của Chính phủ và Đoàn thể thấu suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên”.

Tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc

Tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc

27/07/2018 - 10:30

“Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng phải thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc”.

Một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có hai lực lượng chính: Quân sự và Chính trị

Một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có hai lực lượng chính: Quân sự và Chính trị

25/07/2018 - 6:50

“Cũng như chim muốn bay cần phải có hai cánh; một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có hai lực lượng chính: quân sự và chính trị”. Đây là lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong báo cáo “Tình hình thế giới và trong nước tháng 6 và tháng 7 năm 1949” tại phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 25-7-1949.

“Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa...”

“Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa...”

24/07/2018 - 6:50

Trong bài nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước vào tháng 7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như cái ung nhọt còn sót lại trên thân thể của người khổng lồ...."

Con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa của các dân tộc là con đường chung của thời đại

Con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa của các dân tộc là con đường chung của thời đại

20/07/2018 - 6:45

“Con đường tiến tới xã hội chủ nghĩa của các dân tộc là con đường chung của thời đại, của lịch sử, không ai ngăn cản nổi” - Câu nói trên được trích trong phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tiệc chiêu đãi của Chủ tịch Dapôtốtxki nước Cộng hòa Tiệp Khắc ngày 20 tháng 7 năm 1957.

“Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau...."

“Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau...."

19/07/2018 - 6:50

“Phải đoàn kết chặt chẽ giữa cán bộ và chiến sĩ, giữa bộ đội với nhau, giữa nhân dân với bộ đội". Lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Đoàn Tam Đảo, Bộ đội Phòng không-Không quân khi Người đến thăm đơn vị ngày 19-7-1965.

Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

17/07/2018 - 15:25

Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc

Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc

16/07/2018 - 15:25

"Những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc thì dân Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh". Đó là sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về truyền thống khoan dung, độ lượng của dân tộc Việt Nam, khi Người trả lời phỏng vấn của một nhà báo nước ngoài ngày 16-7-1947.

“Chỉ có những kẻ ngồi không mới không có sai lầm mà thôi”

Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn

Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn

15/07/2018 - 17:22

“Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình”. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Phải chữa cái bệnh cấp bậc”, đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15-7-1950.

Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có Mỗi chiến sỹ đều phải nghiên cứu, học tập, luôn luôn cầu tiến bộ

Không chỉ học ở trường, học trong sách, mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân

Không chỉ học ở trường, học trong sách, mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân

14/07/2018 - 17:25

“Học trò chẳng những học ở trường, học trong sách, mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân một cách thực tế nữa”. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Kết hợp học với hành”, đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 14-7-1955.

“Học với hành phải đi đôi" Dạy một cách thiết thực, lý luận gắn chặt với thực hành

“Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải chịu khó giải thích cho mọi người dân hiểu rõ...”

“Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải chịu khó giải thích cho mọi người dân hiểu rõ...”

11/07/2018 - 15:00

Trong bài “Công trái” đăng trên Báo Cứu quốc, số 1859, ngày 11-7-1951, Bác Hồ viết: “Bất kỳ việc to việc nhỏ, phải chịu khó giải thích cho mọi người dân hiểu rõ thì dân sẽ vui lòng làm, mà việc gì cũng thành công”. Đây là bài học có giá trị lý luận và thực tiễn vẹn nguyên cho đến tận hôm nay.

Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân

Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân

15/07/2018 - 17:28

“Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Quốc hội ta vĩ đại thật”, đăng trên báo Nhân dân, số ra ngày 10 tháng 7 năm 1960.

Dạy một cách thiết thực, lý luận gắn chặt với thực hành “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”

“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”

“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm”

10/07/2018 - 6:20

“Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Muốn thành công, phải biết cách tuyên truyền”- Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Người tuyên truyền và cách tuyên truyền”.

Nói cho dân nghe, làm cho dân hiểu, dân tin Công tác vận động quần chúng của BĐBP là thực tâm, thực chất

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng...”

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng...”

16/07/2018 - 6:29

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên, đoàn viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành các chính sách của Đảng và Chính phủ” -Là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Nói chuyện tại hội nghị sản xuất tỉnh Sơn Tây” tháng 7-1958.

“Đảng mạnh là do Chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” "Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu”... “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”

Anh hùng, chiến sĩ thi đua là những người tiên phong trong sản xuất, gương mẫu về đạo đức

Anh hùng, chiến sĩ thi đua là những người tiên phong trong sản xuất, gương mẫu về đạo đức

11/07/2018 - 15:05

“Anh hùng, chiến sĩ thi đua đã là những người tiên phong trong sản xuất, mà cũng là gương mẫu về đạo đức cách mạng. Họ đặt lợi ích chung của dân tộc trên lợi ích riêng của cá nhân”, kết luận nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Lời chào mừng Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II”

"Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân"

“Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được, trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”

“Được lòng dân, thì việc gì cũng làm được, trái ý dân, thì chạy ngược chạy xuôi”

03/07/2018 - 6:25

Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Sẽ được mấy lâu?”, đăng trên Báo Nhân Dân, số 122, đầu tháng 7-1953, giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta bước vào tổng phản công, quyết giành thắng lợi cuối cùng.

Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn Bộ đội chưa ăn cơm, cán bộ không được kêu mình đói “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”

Thi đua ái quốc là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ; làm cho Tổ quốc độc lập, tự do

Thi đua ái quốc là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ; làm cho Tổ quốc độc lập, tự do

05/07/2018 - 6:30

Trong bài: “Thi đua ái quốc, hiện tại và tương lai vẻ vang của nước ta”, đăng trên Báo Nhân dân, số 15, ngày 5-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập, tự do".

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Tôn vinh 70 điển hình trong thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, nhất định thắng lợi trong mọi việc

Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, nhất định thắng lợi trong mọi việc

04/07/2018 - 15:05

“Nếu mọi người học tập thấm nhuần tinh thần anh dũng và chí khí kiên cường, học được ở Viện bảo tàng, mà quyết tâm làm đúng chính sách của Đảng, đi đúng đường lối quần chúng, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng, thì chúng ta nhất định thắng lợi trong mọi việc”.

"Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân" Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ

“Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được”

“Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được”

02/07/2018 - 6:25

“Yêu nước thì việc gì có lợi cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức làm cho kỳ được. Điều gì có hại cho nhân dân, dù khó mấy cũng phải ra sức trừ cho kỳ hết”.

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” Phong trào thi đua yêu nước phát triển theo dòng chảy liên tục Chiến thắng bắt nguồn từ truyền thống yêu nước

Luận điểm giản dị của Bác Hồ về báo chí cách mạng

Luận điểm giản dị của Bác Hồ về báo chí cách mạng

21/06/2018 - 9:53

“Viết để làm gì? - Để giáo dục, giải thích, cổ động, phê bình. Để phục vụ quần chúng” - Trong bài “Cách viết” (năm 1953), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên một luận điểm giản dị nhưng vô cùng sâu sắc, bởi đó chính là phong cách làm báo của Người.

Phải tạo mọi thuận lợi để báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Phong cách viết báo, làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

12/06/2018 - 10:23

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), ngày 11-6, tại Hà Nội, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức triển lãm với chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”.

Triển lãm hơn 100 bức ảnh "70 năm thi đua yêu nước"

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”

07/06/2018 - 10:41

Ngày 7- 6, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước”. Triển lãm giới thiệu hơn 200 hiện vật, hình ảnh tư liệu lịch sử quý báu, trong đó khái quát vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên phong trào Thi đua yêu nước.

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Khai mạc Triển lãm “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với báo chí cách mạng Việt Nam”

Phong trào thi đua yêu nước phát triển theo dòng chảy liên tục

Phong trào thi đua yêu nước phát triển theo dòng chảy liên tục

04/06/2018 - 9:50

Sáng 3-6, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các AHLLVT, AHLĐ, các điển hình tiên tiến.

Giao lưu “Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Tôn vinh 70 điển hình trong thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”

“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”

16/05/2018 - 9:45

Đây là những điều căn dặn hệ trọng, Bác Hồ viết bổ sung lần cuối trong bản “Di chúc” của Người, được đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam công bố tại Lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1969.

Lý luận kết hợp với thực hành, học tập kết hợp với lao động Mỗi chiến sỹ đều phải nghiên cứu, học tập, luôn luôn cầu tiến bộ

Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch

Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch

08/05/2018 - 8:05

“Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch”. Trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 8-5-1954 khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ.

Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn

Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn

06/05/2018 - 9:20

“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”, đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập năm 1950.

Biết võ, biết văn, mới là quân nhân hoàn toàn “Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận” “Phải coi nhân tố con người là vấn đề số một”

Trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp

Trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp

05/05/2018 - 10:30

“Nay chúng ta cũng già trẻ một lòng, trường kỳ kháng chiến, chúng ta nhất định sẽ đánh tan giặc Pháp” là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Thư gửi đội lão du kích, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, ngày 5 tháng 5 năm 1948.

“Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được” “Không động viên được dân thì kế hoạch hay mấy cũng hỏng”

Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có

Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có

04/05/2018 - 8:05

“Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có. Vì vậy người có công trạng không nên tự kiêu mà cần khiêm tốn” là lời căn dặn của Chủ tịch trong bài nói chuyện tại lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp Bộ Quốc phòng và các lớp trung cấp của các tổng cục vào tháng 5 năm 1957.

"Lương y như từ mẫu” “Anh hùng là những người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, của giai cấp"

Chiến thắng bắt nguồn từ truyền thống yêu nước
Điện Biên Phủ - Mốc chói lọi bằng vàng:

Chiến thắng bắt nguồn từ truyền thống yêu nước

07/05/2018 - 10:42

Đối với thực dân, đế quốc thì thất bại ở Điện Biên Phủ đã buộc chúng phải từ bỏ dã tâm nô dịch nhân dân ta một lần nữa; đồng thời, báo hiệu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn cầu.

Huyền thoại Điện Biên Phủ Điện Biên Phủ - Sự kiện lịch sử chấn động thế giới Nhiệm vụ đặc biệt ở mặt trận Điện Biên Phủ

Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao

Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao

01/05/2018 - 8:35

“Đảng và Chính phủ lúc nào cũng chú ý đến đồng bào vùng cao và càng ngày càng hết sức chú ý giúp đỡ đồng bào nhiều hơn nữa”. Đó là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi nói chuyện với Đoàn đại biểu các dân tộc ít người về dự lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, ngày 1 tháng 5 năm 1959 tại Thủ đô Hà Nội.

Tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào dân tộc thiểu số