Chủ nhật, 20/10/2019, 20:46 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Các tin bài về "Cách mạng tháng Mười Nga"

V.I.Lê-nin với học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

V.I.Lê-nin với học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

20/04/2018 - 14:31

Ngày 22-4, không chỉ nước Nga mà toàn bộ giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới kỷ niệm 148 năm ngày sinh của Vla-đi-mia I-lích Lê-nin (22-4-1870/22-4-2018), người đã lãnh đạo chiến thắng cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, thắp ánh sáng và mở ra con đường lớn cho giai cấp vô sản, nhân loại cần lao.

Không ai có thể phủ định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong thời đại ngày nay

Diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh huyền thoại của Hồng quân Liên Xô

Diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh huyền thoại của Hồng quân Liên Xô

08/11/2016 - 15:35

Ngày 7-11, tại Nga đã diễn ra nhiều hoạt động long trọng nhân kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh huyền thoại của Hồng quân Liên Xô (7/11/1941-7/11/2016). Hơn 5.000 người đã diễu hành trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để kỷ niệm Ngày Vinh quang chiến sĩ, ngày diễn ra cuộc duyệt binh huyền thoại cách đây 75 năm.

Kỷ niệm 95 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại Nga và Bê-la-rút tưng bừng kỷ niệm 98 năm Cách mạng tháng Mười Cách mạng Tháng Mười Nga - Cột mốc lịch sử mở đầu thời đại ngày nay

Hồ Chí Minh và sự ra đời của nước Việt Nam mới

Hồ Chí Minh và sự ra đời của nước Việt Nam mới

05/09/2016 - 14:01

Tuyên ngôn độc lập đã thể hiện quyết tâm của cả quốc dân đồng bào trước dã tâm xâm lược của thực dân Pháp: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".

Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" trong Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh Tuyên ngôn Độc lập - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại Nhân quyền trong Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - niềm tin son sắt của Đảng và dân tộc Việt Nam
Đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình":

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - niềm tin son sắt của Đảng và dân tộc Việt Nam

03/08/2016 - 6:04

Kể từ khi ra đời đến nay, mục tiêu lý tưởng xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc (ĐLDT) và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Những thắng lợi của Đảng ta trong lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bắt nguồn từ mục tiêu và động lực ấy.

Độc lập tự do - giá trị trường tồn của dân tộc Việt Nam “Không có gì quý hơn độc lập tự do” – Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại