Thứ 3, 19/11/2019, 02:20 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương

18/10/2016 - 15:25

Biên phòng - Sáng 18-10, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới.

5805da3267400cbf6e0004a6
Thượng tướng Lương Cường chủ trì hội nghị tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Ảnh: Lê Hà

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã đọc dự thảo báo cáo đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Theo đó, 5 năm qua, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 124; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp trong công tác GDCT.

Nét nổi bật trong 5 năm qua là đã tham mưu, đề xuất ban hành, triển khai thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014-2018”; Đề án “Quy hoạch và xây dựng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong QĐND Việt Nam giai đoạn 2011-2015”; Thông tư số 104 quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa, tinh thần trong QĐND Việt Nam; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”...

Công tác GDCT tư tưởng luôn xuyên suốt, chủ đạo trong mọi hoạt động của toàn quân, trên từng lĩnh vực nhiệm vụ công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị và hoạt động của bộ đội; chủ động phòng chống làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, “Tự chuyển hóa”, “Phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; không ngừng nâng cao bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, Quân đội thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

huy-1555
Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP chủ trì điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Lê Hà

Tuy nhiên, công tác tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình GDCT ở một số đơn vị còn máy móc, thiếu sáng tạo; việc phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan chức năng trong triển khai thực hiện có nội dung chưa chặt chẽ.  GDCT ở một số đơn vị chưa thật sự phong phú, sinh động, hấp dẫn bộ đội; còn xơ cứng, máy móc, đơn điệu, những biểu hiện thụ động, chậm trễ, hiệu quả thấp chưa được khắc phục triệt để. Ở nhiều nơi, cơ sở vật chất phục vụ công tác GDCT còn thiếu, phòng học, phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh chưa bảo đảm...

Những năm tới, tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, nhưng hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo có những khó khăn, thách thức mới. Quân đội tiếp tục có sự điều chỉnh về tổ chức, lực lượng; được đầu tư, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật theo hướng hiện đại hóa.

Tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới. Do đó, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDCT tại đơn vị trong những năm tới gồm những nội dung cơ bản sau:

Giáo dục nâng cao nhận thức và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn quân, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Thường xuyên bám sát tình hình nhiệm vụ và thực tiễn hoạt động của bộ đội, gắn chặt công tác GDCT với huấn luyện quân sự, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và mọi nhiệm vụ của Quân đội. Tập trung thực hiện tốt các đề án, thông tư, kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy hiệu quả công tác GDCT; tập trung đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ làm công tác GDCT ở các cấp.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trình độ và khả năng phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” và âm mưu “Phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, bảo đảm Quân đội luôn là lực lượng trung thành, kiên định vững vàng, xung kích, hiệu quả trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Với thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 124 giai đoạn 2011-2016, 54 tập thể đã được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen, 95 tập thể được Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen. Tại điểm cầu hội trường Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lương Cường đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho 15 tập thể tiêu biểu đóng quân trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Lê Hà

Liên kết hữu ích