Thứ 3, 25/02/2020, 22:41 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sĩ quan QĐND Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

27/11/2014 - 14:17

Biên phòng - Sáng 27-11, Quốc hội (QH) thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật CAND (sửa đổi) với số phiếu tán thành cao.

597x519_a1-1.JPG
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng- An ninh Nguyễn Kim Khoa trình bày báo cáo chỉnh lý, bổ sung một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sĩ quan QĐND Việt Nam .

Đối với Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam với 73,04% đại biểu có mặt tán thành. Trước đó, đại biểu biểu quyết thông qua Khoản 7, Điều 31 quy định điều kiện việc làm, nhà ở cho sĩ quan tại ngũ có số phiếu tán thành 83,90%.

Quy định cấp trưởng phải cao hơn cấp phó một bậc: Có ý kiến đề nghị Phó Tư lệnh, Phó chính ủy Binh đoàn có trần quân hàm Thiếu tướng bằng cấp trưởng để tương xứng với vị trí, chức năng được giao, ý kiến khác đề nghị bổ sung Phó Tham mưu trưởng phụ trách tác chiến, Phó Chủ nhiệm Chính trị phụ trách công tác Tuyên huấn thuộc Quân khu, Quân chủng, BĐBP có trần quân hàm Thiếu tướng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng, về nguyên tắc trần quân hàm cấp tướng, cấp trưởng phải cao hơn cấp phó một bậc theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Đối với Phó Tham mưu trưởng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Quân chủng, BĐBP phụ trách một số nhiệm vụ, dưới sự phân công của cấp trưởng, không phải chức danh, chức vụ chỉ huy lãnh đạo quân đội. Do đó, không đảm bảo yêu cầu chặt chẽ, dễ bị vận dụng. Đề nghị QH cho giữ như Dự thảo của Luật trình QH xem xét thông qua.

Về việc thăng quân hàm đối với sĩ quan tại ngũ, có ý kiến cho rằng, giảm thời gian phong quân hàm từ Trung úy lên Đại úy từ 3 năm xuống 2 năm để động viên sĩ quan trẻ cấp đại đội, trung đội, có mức lương thấp và giúp sĩ quan yên tâm công tác, có điều kiện chăm sóc gia đình, đồng thời thu hút công dân vào phục vụ trong quân đội.

Vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Nguyễn Kim Khoa cho biết, thời hạn phong quân hàm đối với sĩ quan cấp úy là kế thừa quy định của Luật sĩ quan QĐND Việt Nam, phù hợp với thực tiễn, không có gì vướng mắc.

Dự thảo Luật Chính phủ trình lần này, trần quân hàm Trung đội trưởng và tương đương là Đại úy, Đại đội trưởng, Chính trị viên Đại đội là Thiếu tá để đảm bảo ổn định sĩ quan cấp trung đội, đảm bảo cho thực hiện chủ trương tách lương ra khỏi quân hàm và các chính sách khác. Trong đó, có chính sách nhà ở tạo điều kiện cho sĩ quan trẻ chăm lo gia đình và yên tâm công tác.

mu67_a2-1.JPG
 Đoàn đại biểu QH tỉnh Thái Bình bấm nút Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật sĩ quan QĐND Việt Nam.
 
Có ý kiến đề nghị sĩ quan tham gia chiến đấu lâu dài, có quá trình lãnh đạo chỉ huy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thì phong quân hàm cao hơn một bậc tại Khoản 4 điều 17 để động viên sĩ quan phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Về vấn đề này, UBTVQH có ý kiến, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị không thăng quân hàm cấp tướng, có quy định chặt chẽ đáp ứng yêu cầu chỉ huy trong Quân đội, không nâng quân hàm để giải quyết chính sách.

Những sĩ quan có cống hiến xuất sắc trong chiến đấu được phong tặng danh hiệu theo quy định Luật thi đua khen thưởng và Pháp lệnh người có công. Trường hợp thăng quân hàm vượt cấp kế thừa nội dung Luật hiện hành. Đồng thời, bổ sung chặt chẽ hơn, tránh việc điều luật thiếu thống nhất tại khoản 4 điều 17 dự thảo Luật.

Về quy định về tiền lương, phụ cấp, chính sách nhà ở, điều kiện làm việc của sĩ quan tại ngũ (Điều 31), có ý kiến đề nghị, cân nhắc Khoản 7, Điều 31 sĩ quan được hưởng phụ cấp nhà ở, hưởng chính sách nhà ở xã hội, được đảm bảo nhà công vụ đảm bảo tính khả thi cao, công bằng và phù hợp với dự án Luật nhà ở. Sĩ quan được luân chuyển đến công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn, có vị trí chiến lược quan trọng, tham gia chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu được xét phụ cấp hỗ trợ về nhà ở, tạo điều kiện công tác thuận lợi cho người thân, đảm bảo nhà công vụ.

Theo UBTVQH, sĩ quan Quân đội thường xuyên được điều động làm nhiệm vụ ở nhiều địa bàn khác nhau có thể có một quy định riêng. Trên thực tế, các đơn vị Quân đội cấp Trung đoàn trở xuống hầu hết xa các trung tâm, là nơi kinh tế - xã hội khó khăn. Vì vậy, để khắc phục khó khăn về nhà ở của sĩ quan Quân đội, đảm bảo quyền lợi cho gia đình của sĩ quan, UBTVQH đã xem xét chỉnh lý chính sách về nhà ở, đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật có liên quan và phù hợp với thực tiễn.

4ein_a3-1.JPG
QH thông qua Luật CAND (sửa đổi).
 
Luật Công an Nhân dân (sửa đổi), đã được 71,83% đại biểu có mặt tán thành. Theo đó, UBTVQH cũng đã có một số chỉnh lý quan trọng tại Điều 15, Điều 16 theo ý kiến của đại biểu QH. Về chức năng của Công an Nhân dân (CAND), Điều 14 một số ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “thống nhất” để bảo đảm thống nhất quy định của Hiến pháp và Luật An ninh quốc gia “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước, Bộ Công an chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước”.

Tiếp thu ý kiến đại biểu QH, UBTVQH chỉnh lý điều 14 như dự thảo luật trình QH. Về nhiệm vụ quyền hạn của CAND, Điều 15, một số ý kiến đề nghị rà soát điều này, chỉnh lý, bổ sung quy định về đối tượng được bảo vệ, việc thực hiện kiểm soát xuất nhập cảnh, quá cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam. Bảo vệ an ninh quốc gia ở biên giới cửa khẩu và công tác công an xã quy định tại các Khoản 4, 5, và 11. Tiếp thu ý kiến đại biểu QH, UBTVQH đã rà soát bổ sung chỉnh lý các quy định tại Điều 15 để bảo đảm thống nhất trong hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn như dự thảo Luật trình QH.

Về hệ thống chức vụ của CAND (Điều 16),một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định thành lập đồn, trạm CAND tại Khoản 4 vì cho rằng, quy định này mâu thuẫn với Khoản 1 Điều 16. Có ý kiến đề nghị quy định bổ sung Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập đồn, trạm ở các địa bàn cần thiết sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để tránh trùng lặp. Ý kiến bổ sung quy định về đơn vị Công an ở đơn vị hành chính đặc biệt ở Khoản 1 để phù hợp với Hiến pháp.

Ông Nguyễn Kim Khoa cho biết, quy định về thành lập đồn, trạm Công an trên cơ sở kế thừa Luật CAND hiện hành và phù hợp với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm. Trên thực tế, hoạt động của các đồn, trạm ở những địa bàn cần thiết là có hiệu quả việc phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được thực hiện theo Nghị định 77 của Chính phủ, bảo đảm thống nhất và không bị trùng lắp. Về việc tổ chức Công an ở đơn vị hành chính đặc biệt, nếu được QH quyết định thành lập sẽ được tổ chức theo cấp hành chính tương đương.
Viết Hà