Thứ 3, 10/12/2019, 15:55 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc

08/08/2017 - 15:27

Biên phòng - Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về công tác dân tộc mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu địa phương này cần tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và miền núi theo hướng lồng ghép với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, tạo cơ hội tốt để đồng bào tiếp cận các nguồn lực phát triển và hưởng thụ dịch vụ, phúc lợi xã hội...

Để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, cùng với việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ tỉnh, tỉnh Quảng Ngãi cần chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với các dự án đầu tư; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng tăng cường liên kết hợp tác, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mùa vụ phù hợp. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Tiếp thực hiện tốt Chiến lược công tác dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 52/NQ-CP của Chính phủ, tạo đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng bào DTTS. Quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và chính sách đãi ngộ cán bộ người DTTS, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người DTTS trong thời kỳ mới; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo ở các cấp học, nhất là trong các trường phổ thông dân tộc nội trú; thực hiện tốt chính sách cử tuyển vào học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp… Từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS.

Mặt khác, Quảng Ngãi cần nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế của trạm y tế xã, bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, phát triển mạnh y tế dự phòng. Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh; chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới; chăm sóc và bảo vệ trẻ em theo chiến lược về nâng cao sức khỏe, tầm vóc con em các DTTS. Đặc biệt, hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Viết Hà