Thứ 7, 25/01/2020, 16:33 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm

27/06/2017 - 15:53

Biên phòng - Ngày 27-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

1y03fip6vq-63704_20331579541303193579_P1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng…

Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội. Với phương châm đổi mới, bám sát cơ sở, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, thống nhất, triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện hiệu quả nhiều nội dung lớn, quan trọng. Các cơ quan tích cực, chủ động chỉ đạo, định hướng đơn vị triển khai thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công; chất lượng công tác tham mưu, đề xuất đã được nâng lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; luôn chủ động phối hợp với Công an và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc. Các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang địa phương, luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

9j52mrsdp3-63704_590966660646673353_P2
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Quân đội đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và tổ chức tốt Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/TW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân". Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tốt Hội nghị sơ kết và gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Quân ủy Trung ương cũng đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về tổ chức biên chế, trang bị của quân đội. Tình hình quân đội ổn định, đời sống được giữ vững và cải thiện; toàn quân kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đội trong thời gian qua.

Về phương hướng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017, sau khi phân tích tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Quân đội tiếp tục nắm chắc tình hình, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và điều hành của Chính phủ; làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn; nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy bộ đội, làm chủ vũ khí, khí tài không để sai sót xảy ra; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; phối hợp với công an và các lực lượng khác phòng chống buôn lậu, buôn bán ma túy, tội phạm xuyên biên giới, đảm bảo an toàn năm APEC.

4zvpc98r0t-63723_71be4ec8-15b7-75ca-5afa-1a3f0fc2a44a@yahoo.com_NQH_4372
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lãnh đạo Bộ Quốc phòng bên lề hội nghị. Ảnh: CTV

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và chấp hành pháp luật của Nhà nước.

Tham gia tích cực vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017); tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu; khắc phục hậu quả sau chiến tranh.

Tăng cường đối ngoại quốc phòng vì đây là kế sách bảo vệ đất nước từ xa; quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Hồng Pha