Thứ 3, 19/11/2019, 10:33 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Quân đội chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

17/10/2014 - 14:07

Biên phòng - Nhằm tập trung làm rõ những ảnh hưởng, tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến các hoạt động quân sự quốc phòng; vai trò của quân đội trong ứng phó với BĐKH; kết quả, nguyên nhân và những kinh nghiệm trong ứng phó với BĐKH, sáng 17-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND VN tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ động ứng phó với BĐKH trong quân đội” khu vực phía Bắc. Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT dự và chủ trì Hội thảo. 

488x343_anh-1-1.jpg
Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm TCCT phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo khoa học, Trung tướng Mai Quang Phấn nêu rõ, để ứng phó hiệu quả với ảnh hưởng của BĐKH đối với nước ta, Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu tác động xấu của BĐKH, coi đây là nhiệm vụ chính trị cấp thiết, cơ bản, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã ra Nghị quyết số 24/NQ-TƯ "Về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", khẳng định: "Chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn, quan hệ tác động qua lại, cùng quyết định sự phát triển bền vững của đất nước, là tiền đề cho hoạch định đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm và nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo dưới sự lãnh đạo của Đảng và tham gia giám sát của toàn xã hội", nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị chủ động ứng phó có hiệu quả ảnh hưởng của BĐKH, quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước bền vững.

Do yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, lực lượng quân đội thường xuyên có mặt và hoạt động ở tất cả các vùng miền của đất nước, bao gồm cả đất liền, trên không, trên biển, đảo, vùng bị ô nhiễm… BĐKH, nước biển dâng cũng sẽ gây ra tác động ảnh hưởng rất lớn đến quân đội trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Chính vì vậy, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản, chỉ thị về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu như: Bổ sung sửa đổi ban hành Điều lệ Công tác bảo vệ môi trường trong Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2011, trong đó Điều 29 ứng phó với BĐKH quy định: "Chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quân đội có trách nhiệm xác định ảnh hưởng của BĐKH đến cơ quan, đơn vị mình; xác định các biện pháp ứng phó, giảm thiểu và lập kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn cụ thể, coi hoạt động ứng phó giảm thiểu tác động của BĐKH là nhiệm vụ thường xuyên, được lồng ghép trong các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các cơ quan đơn vị quân đội".

Ngày 29-6-2013, Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013 - 2020. Mới đây nhất, vào ngày 10-10-2014, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 689 về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tại, thảm họa, cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó đã đánh giá, nêu bật 4 ưu điểm, 3 hạn chế, 4 nguyên nhân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tại, thảm họa, cứu hộ cứu nạn của Quân đội trong 10 năm qua và đề ra các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện từ nay đến năm 2020.

93ly_anh-2-1.jpg
Trung tướng Mai Quang Phấn (thứ 3 từ trái sang) trao đổi một số kinh nghiệm trong ứng phó với BĐKH với các đại biểu, các nhà khoa học tham dự Hội thảo. Ảnh: Hoàng Anh
 
Hội thảo đã nhận được 80 bài tham luận của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, khoa học nhằm tập trung làm rõ những quan điểm, tư tưởng, nhận thức chung về vấn đề chủ động ứng phó với BĐKH,  thực tiễn về tác động ảnh hưởng của BĐKH đối với hoạt động quân sự, quốc phòng và đề xuất những giải pháp để cụ thể hóa những nội dung, phương pháp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ cứu nạn. Đồng thời, cung cấp cơ sở khoa học, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hoạt động truyền thông sâu rộng trong toàn quân và cụ thể hóa trách nhiệm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp trong xây dựng chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện trong từng đơn vị.

Kết luận Hội thảo, Trung tướng Mai Quang Phấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sỹ về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với BĐKH; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 24, ngày 14-4-2013 của Quân ủy Trung ương về thực hiện việc chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, bảo đảm tính mạng, sức khỏe của bộ đội, tài sản, phương tiện kỹ thuật, công trình quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất và công tác của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đặc biệt, các cơ quan thông tấn báo chí trong quân đội cần đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với BĐKH trong quân đội nhằm tạo ra hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội và quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi quân nhân.
Trần Hoàng Anh