Thứ 4, 18/09/2019, 07:56 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen”

04/08/2017 - 21:15

Biên phòng - Hiện nay, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” chống phá Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tư tưởng - văn hóa…, trong đó, phá hoại về tư tưởng, văn hóa bằng những thông tin xấu độc, sai trái và xuyên tạc, bịa đặt là trọng tâm, then chốt. Trước thực trạng đó, trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm tốt công tác phòng chống các ảnh hưởng của văn hóa xấu độc, phản động - “văn hóa đen”, kiên quyết không để thông tin xấu độc xâm nhập vào đơn vị, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

dwag_9a
Cán bộ Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các du khách qua lại cửa khẩu. Ảnh: Hoàng Anh

Trao đổi với chúng tôi về những giải pháp trong việc phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen” trong cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Chính trị viên Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới giáp với Trung Quốc dài 17,292km có nhiều sông, suối với 3 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, cửa khẩu đường sắt Lào Cai và cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành. Ngoài ra, còn rất nhiều lối mở, đường mòn, bến bãi có thể dễ dàng qua lại biên giới. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 4 xã, phường biên giới, với 71 thôn, bản, 6.947 hộ, 20.807 nhân khẩu, thuộc 14 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Thực tiễn hoạt động của đơn vị mang tích đặc thù, có nhiều tổ đội, trạm công tác xa đơn vị, hoạt động độc lập tại các địa bàn, xa sự chỉ huy, chỉ đạo của đồn, vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị luôn xác định để làm tốt công tác phòng chống các ảnh hưởng của văn hóa xấu độc âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, một mặt, phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; mặt khác, phải duy trì, giữ nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò tiên phong của tập thể cũng như cá nhân trong toàn đơn vị.

Để làm được điều này, trong những năm qua, đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tập trung đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục chính trị cho bộ đội. Tổ chức, thực hiện tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết “Về chiến lược an ninh quốc gia”, Nghị quyết “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, phổ biến sâu rộng Thông báo kết luận 94-TB/TƯ của Ban Bí thư “Về nhiệm vụ tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa” gắn với việc xây dựng chương trình hành động trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong đơn vị.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh cho cán bộ, chiến sĩ, cấp ủy, chỉ huy Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã định hướng tốt trước những thông tin phức tạp, nhạy cảm bằng cách thường xuyên cập nhật các nội dung phòng chống “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” trong các buổi đọc báo, sinh hoạt chính trị, đồng thời tăng cường các thông tin chuyên đề, nói chuyện thời sự, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ trước những vấn đề dư luận xã hội quan tâm và mà các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá cách mạng nước ta.

Đảng ủy, chỉ huy đồn đã phát huy tốt vai trò của tổ chiến sĩ bảo vệ trong việc nắm tình hình, tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, kịp thời phát hiện những vướng mắc nảy sinh để có cách giải quyết phù hợp; thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết không để các luồng thông tin sai trái xâm nhập vào đơn vị; giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta.

Đối với các đồng chí cán bộ sử dụng điện thoại thông minh, tham gia mạng xã hội facebook, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt, giáo dục và yêu cầu mỗi người đề cao ý thức kỷ luật, chấp hành nghiêm quy định của cấp trên về quản lý thông tin trên internet, sử dụng mạng xã hội đúng mục đích, có văn hóa, không được tùy tiện để lộ, lọt thông tin, hình ảnh để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc.

Ngoài ra, đơn vị duy trì và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Quân đội trong công tác đối ngoại và công tác quản lý, kiểm tra, sử dụng các phương tiện in, sao, thiết bị nghe nhìn, thiết bị điện tử, hệ thống máy tính kết nối internet, băng đĩa hình, phim, tài liệu, tranh ảnh... Đồng thời, đơn vị kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại biên giới, không để văn hóa xấu độc thẩm thấu qua biên giới vào địa bàn.

Trong thời gian qua, đơn vị đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 6 vụ gồm 7 đối tượng vận chuyển, lưu hành, phổ biến các sản phẩm văn hóa không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam. Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống bám nắm địa bàn, bám dân, phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào xóa bỏ tập tục lạc hậu như: Thách cưới, cúng ma, tư tưởng trọng nam, khinh nữ..., từng bước loại bỏ những tập tục lạc hậu, xây dựng nếp sống, sinh hoạt theo văn hóa mới.

Thông qua các biện pháp, giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn “văn hóa đen” nhiều năm qua, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lào Cai luôn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng đạt Trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Anh