Chủ nhật, 15/12/2019, 05:22 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Phối hợp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới huyện Lệ Thủy

09/10/2016 - 11:24

Biên phòng - Chiều 7-10, tại Đồn BP Ngư Thủy, BĐBP Quảng Bình đã diễn ra lễ ký kết chương trình “Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới giai đoạn 2016 – 2020" giữa Đồn BP Làng Ho, Đồn BP Ngư Thủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lệ Thủy và Hội người cao tuổi huyện Lệ Thủy.

57f8607315be4d0a62000371
Đồn BP Làng Ho, Đồn BP Ngư Thủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lệ Thủy, Hội người cao tuổi huyện Lệ Thủy ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: Đức Trí

Chương trình phối hợp nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và tự giác tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển trên địa bàn; gắn kết phong trào với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, làm chuyển biến nhận thức và thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân tham gia quản lý, bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, xây dưng khu vực biên giới, vùng biển vững mạnh toàn diện.

Trên cơ sở chương trình phối hợp, các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp “Bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới giai đoạn 2016 - 2020"; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của mình.

Đức Trí