Thứ 2, 20/01/2020, 20:06 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận người dân trên biển

27/05/2015 - 9:54

Biên phòng - Khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau gồm 23 xã, thị trấn thuộc 6 huyện ven biển, là nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Nhân dân sinh sống phân bố không đều, đa số tập trung ở các cửa sông lớn. Trong năm qua, tình hình an ninh trật tự trên biển cơ bản ổn định, chủ quyền vùng biển được giữ vững. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân về pháp luật và chủ quyền biển, đảo vẫn còn hạn chế.

nv8f_6a-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sông Đốc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân.

Thực hiện Kế hoạch số 8358/KH-BQP ngày 19-10-2013 của Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016", Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn khu vực biên giới biển tỉnh Cà Mau. Ban chỉ đạo thực hiện Đề án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Chính ủy BĐBP tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực và Giám đốc Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo một số ngành và Chủ tịch UBND 6 huyện ven biển.

Đại tá Lưu Văn Sơn, Chính ủy BĐBP tỉnh, Phó Ban chỉ đạo Thường trực cho biết: Ban chỉ đạo thường xuyên quan tâm, chỉ đạo tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL tại khu vực biên giới biển, đảo, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn; định kỳ tổ chức kiểm tra, nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện trên địa bàn các xã, thị trấn ven biển.

Quá trình tổ chức thực hiện Ban chỉ đạo thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình, định kỳ hằng quý tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm. Với nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền PBGDPL phong phú, đa dạng, sát với từng nhóm đối tượng; các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của các đơn vị đã phối hợp với các cơ quan văn hóa của các huyện và các ngành, đoàn thể các xã, thị trấn ven biển đẩy mạnh các hoạt động thông tin, cổ động, tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội dung về biển đảo, "Ngày Biên phòng toàn dân''; vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, xây dựng mô hình tủ sách pháp luật khóm, ấp; xây dựng câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; thực hiện “Ngày Pháp luật” trên địa bàn và tại các đồn BP.

Báo Cà Mau và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thường xuyên có chuyên trang, chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" và tuyên truyền trên các báo, đài Trung ương và địa phương về các hoạt động hướng về biển, đảo; gương "Người tốt, việc tốt" điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc chấp hành và thực hiện pháp luật, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền về kết quả thực hiện các chương trình phối hợp hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo giữa BĐBP với các ngành, đoàn thể cũng như các lực lượng thực thi pháp luật trên biển.

Trung tá Nguyễn Quang Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật giai đoạn 1 đã tập trung giới thiệu về tình hình chủ quyền biển, đảo và chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông; vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam nói chung và vùng biển Cà Mau nói riêng; Công ước của Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nghị định 161/CP, Hiến pháp sửa đổi và các văn bản pháp luật.

Trong giai đoạn 1, các đồn BP đã  PBGDPL trực tiếp  được 37 buổi có trên 7.000 lượt cán bộ, nhân dân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo tham dự, tuyên truyền nhỏ lẻ đến từng gia đình và thông qua các buổi họp dân... có trên 25.000 lượt người nghe. Ngoài ra, các đồn BP còn  thường xuyên tổ chức các đợt PBGDPL cho các phương tiện đánh bắt dài ngày trên biển, neo đậu tại các bến bãi, đảm bảo cho ngư dân ở các phương tiện nắm bắt kịp thời tình hình trên biển, đảo, các nội dung quy định của pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong chấp hành và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ban chỉ đạo Đề án tỉnh Cà Mau đã xây dựng điểm ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh về thực hiện đề án; phối hợp các cơ quan chức năng của Sở Tư pháp và các ngành có liên quan bổ sung cấp phát 13 tủ sách pháp luật và trên 300 loại văn bản pháp luật tại trụ sở UBND xã và 12 ấp; duy trì thực hiện “Ngày Pháp luật” theo quy định. Hoạt động của câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại UBND các xã và đồn BP bước đầu đã đi vào nề nếp.

Từ các nguồn kinh phí được phân bổ của tỉnh và Ban chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và triển khai lắp đặt 23 cụm pa-nô, khẩu hiệu tuyên truyền về biển, đảo và biên giới quốc gia tại các cửa biển, trung tâm các xã, thị trấn; in ấn, cấp phát trên 7.000 cuốn tài liệu, trên 9.000 áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ bướm, trang bị 23 loa tay tuyên truyền cho bộ phận thông tin, tuyên truyền 23 xã, thị trấn.

Công tác PBGDPL được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của BĐBP, nhất là trong tình hình hiện nay. Thông qua các hoạt động đó, cùng với các hình thức, biện pháp tuyên truyền vận động quần chúng của BĐBP đã trở thành cầu nối, phương tiện nhanh nhất để đưa thông tin đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình chủ quyền biển, đảo vào thực tiễn đời sống cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển, đảo, góp phần quan trọng tạo thành sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển tỉnh Cà Mau.
Anh Vy