Thứ 5, 14/11/2019, 11:34 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân biên giới Lạng Sơn

09/01/2015 - 10:40

Biên phòng - Quán triệt Chỉ thị và văn bản hướng dẫn của trên, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng và ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 30-7-2014, về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2013 - 2016" và Quyết định số 1171/QĐ-UBND, ngày 30-7-2014 về việc thành lập Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực, tổ thư ký thực hiện Đề án.

q8gz_6a-1.jpg
Cán bộ Đồn BP Bảo Lâm, BĐBP Lạng Sơn giới thiệu với người dân về cột mốc biên giới. Ảnh: H.T

Theo Quyết định số 1171 của UBND tỉnh, đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực gồm các đồng chí Chính ủy BĐBP tỉnh; Phó Giám đốc Sở Tư pháp; các thành viên còn lại của Ban chỉ đạo có đủ các thành phần gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh, các sở, ngành có liên quan của tỉnh... Thường trực của Ban chỉ đạo là Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh. Chỉ đạo làm điểm thực hiện Đề án tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng; thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc và xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong đó, có nội dung tập huấn về triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2013 - 2016"; cấp phát bộ tài liệu (4 cuốn) do Bộ Quốc phòng biên soạn và phát hành.

Đối tượng tham dự lớp tập huấn là các đồng chí trong Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BĐBP tỉnh; các đồng chí là Báo cáo viên pháp luật của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Chính trị viên, Chính trị viên phó và Đội trưởng, Đội Vận động quần chúng các đồn BP; Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biên giới của tỉnh (phụ trách công tác tư pháp).

Nội dung tập huấn gồm: Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, về thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2013 - 2016"; phương pháp, cách làm trong việc tham mưu cho UBND các xã, thị trấn biên giới tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt của xã, các trưởng thôn, bí thư chi bộ để triển khai thực hiện Đề án tại địa phương mình; kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ tư pháp và đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên tuyên truyền pháp luật.

Theo kế hoạch, từ đầu năm 2014, các đồn BP đã có kế hoạch phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của các xã, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân một số văn bản sau: Luật Biên giới quốc gia; Luật Dân quân tự vệ và hướng dẫn thi hành; Nghị định 34/CP của Chính phủ; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị, về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới";

Nghị định số 152/NĐ-CP, ngày 10-10-2008 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Kết luận số 41/KL-TW ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TW, ngày 5-10-2002 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới;

Chỉ thị số 12/CT-TW, ngày 3-5-2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân khu vực biên giới đạt 93% nội dung theo kế hoạch; số buổi tuyên truyền được 361 cuộc/17.000 người dân tham gia.

Các đồn BP đã tham mưu, phối hợp với UBND các xã, thị trấn biên giới tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2013 - 2016", kết hợp với thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh có kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền các văn bản pháp luật về biên giới; về phòng, chống tội phạm; chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở khu vực biên giới. Các đồn BP đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn biên giới tổ chức tuyên truyền được 105 buổi/4.096 lượt người dân đến nghe và ký cam kết chấp hành pháp luật được 1.480 hộ, phát tờ rơi tuyên truyền về pháp luật được 4.770 tờ.

Đồn BP Na Hình, Tân Thanh còn chủ động phối hợp với Trạm KSBP Bình Nhi Quan, Trung Quốc và Trạm kiểm tra Biên cảnh Pò Chài, Trung Quốc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của hai Nhà nước bằng hai thứ tiếng cho nhân dân qua lại cửa khẩu, được 3 buổi/19 cán bộ tham gia, có trên 645 người dân đến nghe, phát 3.500 tờ rơi bằng 2 thứ tiếng (Việt Nam - Trung Quốc).

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã phát được 96 tin, 25 phóng sự trên Đài Truyền hình Việt Nam và địa phương; 128 tin, bài đăng tải trên các báo Trung ương và địa phương; phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Lạng Sơn xây dựng 1 bộ phim tài liệu "Những người giữ đất biên cương", nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 55 năm Ngày truyền thống lực lượng BĐBP, đến nay, chuyên mục "Vì chủ quyền an ninh biên giới" vẫn được duy trì phát đều đặn 2 kỳ/tháng, bảo đảm tốt về nội dung.

Đánh giá về kết quả bước đầu thực hiện đề án, ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kết luận: Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn là cơ quan thường trực chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản kế hoạch, chủ động phối hợp với các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Đề án bước đầu đem lại hiệu quả tích cực.

Các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt. Tuy nhiên, tính đồng bộ giữa các nội dung thực hiện chưa cao, phối hợp chưa nhịp nhàng, sự quan tâm của huyện chưa đúng mức. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của tỉnh, kiểm tra, đôn đốc, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả.
Đại tá Ngô Văn Vũ
(Chính ủy BĐBP Lạng Sơn)