Thứ 4, 29/01/2020, 13:32 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ IX:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

02/07/2014 - 8:51

Biên phòng - Trong hai ngày 1-2/7, tại TP Plei Ku, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014- 2019. Tham dự Đại hội có hơn 300 đại biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố, đại diện cho hơn 1,3 triệu cư dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

534x334_doan-chu-tich-dieu-hanh-dai-hoi-
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Trong 5 năm qua, cùng với cả nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở tỉnh Gia Lai không ngừng được củng cố, mở rộng, niềm tin của nhân dân vào chế độ XHCN, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần được nâng lên. Giai cấp công nhân, nông dân, đội ngũ trí thức, lực lượng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đội ngũ doanh nhân, đồng bào DTTS, đồng bào tôn giáo, đồng bào quê hương Gia Lai định cư trong nước và nước ngoài đã đoàn kết một lòng, thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, cùng với Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh.

Song song với việc vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước; MTTQ các cấp trong tỉnh Gia Lai đã tích cực động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội…

503x314_cac-dai-bieu-tham-du-dai-hoi-1.j
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện hiệu quả 4 cuộc vận động lớn: Đó là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Thay đổi cách nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Công tác dân tộc, tôn giáo, các hoạt động đối ngoại được MTTQ các cấp triến khai thực hiện ngày càng phong phú, đa dạng; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các DTTS, đồng bào có đạo; phối hợp chặt chẽ, tổ chức nhiều chương trình hành động với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc tỉnh Rát-ta-na-ki-ri (Vương quốc Cam-pu-chia), Mặt trận Lào xây dựng đất nước, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc và địa phương.

Với tinh thần “Đại đoàn kết- vượt qua thách thức- ổn định và phát triển bền vững”, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ IX kêu gọi toàn thể các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Thái Kim Nga