Thứ 6, 13/12/2019, 10:54 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Những giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công nghệ thông tin trong BĐBP hiện nay

25/02/2014 - 8:57

Biên phòng - Thời đại ngày nay, thông tin nói chung, công nghệ thông tin (CNTT) nói riêng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đồng thời là một thành tố không thể thiếu trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, CNTT được xác định là ngành mũi nhọn góp phần hiện đại hóa quân đội trong tình hình mới.

29a-1.jpg
Đại tá Lê Văn Thạo, Phó Tham mưu trưởng BĐBP (phải) chỉ đạo công tác an toàn an ninh thông tin trong diễn tập phòng thủ năm 2013 tại cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: V.Hải­
Trước yêu cầu nhiệm vụ của CNTT hiện nay, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam ra Quyết định số 2638/QĐ-TM ngày 21/11/2013 về việc thành lập, tổ chức lại Ban CNTT, Trạm Bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) CNTT thuộc các cơ quan, đơn vị. Theo Quyết định này, Ban CNTT được thành lập trực thuộc Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP trên cơ sở Trung tâm CNTT (tiền thân là Trung tâm máy tính được thành lập từ ngày 4/9/1997). Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, ngành CNTT BĐBP đã từng bước làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tham mưu BĐBP về quản lý công tác ứng dụng và phát triển CNTT, bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin số trong BĐBP phục vụ sự chỉ huy, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

Nhìn chung, tổ chức, biên chế ngành CNTT trong lực lượng BĐBP cơ bản ổn định, ở Bộ Tư lệnh có Ban CNTT/BTM và Trạm BĐKT CNTT cấp 2; ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, hải đoàn, học viện, nhà trường và các đơn vị trực thuộc có nhân viên CNTT, các đầu mối còn lại do yêu cầu nhiệm vụ, các đơn vị đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác CNTT; lâm thời thành lập 8 Trạm BĐKT CNTT cấp 3 và Trạm sửa chữa Điện - Điện tử - CNTT.

Thời gian qua, hoạt động CNTT trong BĐBP đạt được kết quả đáng khích lệ trong công tác ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo an toàn thông tin số. Tính từ năm 2005 đến nay, trong toàn lực lượng BĐBP đã đầu tư xây dựng 219 hệ thống mạng ở Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành phố, Học viện Biên phòng và các nhà trường... Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính quân sự, nhất là việc sử dụng văn bản điện tử trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Mặt khác, CNTT còn được đưa vào ứng dụng trong quản lý xuất, nhập cảnh, rút ngắn thời gian làm thủ tục cho một lượt người từ 7-10 phút, xuống còn từ 30-40 giây và với một lượt tàu khách từ 2 giờ xuống còn 50 phút; ứng dụng CNTT trong phân giới cắm mốc và định vị cột mốc, đường biên giới trên bản đồ số hóa; ứng dụng trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, quản lý tàu cá; trong công tác quản lý đảng viên, tài chính, cán bộ, quân lực, quản lý trang bị. Ngoài ra, còn ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động quản lý, nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở học viện, các nhà trường trong lực lượng BĐBP.

Trong những năm qua, hoạt động CNTT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ Tham mưu; sự chỉ đạo và hướng dẫn của Cục CNTT, Bộ Tổng Tham mưu. Hoạt động CNTT trong lực lượng BĐBP được triển khai toàn diện như: Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch công tác năm và các kế hoạch khác. Thường xuyên củng cố, kiện toàn ngành CNTT nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Với những kết quả đạt được, năm 2013, ngành CNTT BĐBP được Bộ Tổng Tham mưu tặng Bằng khen. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động CNTT trong BĐBP còn bộc lộ một số hạn chế như: Nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy ở một số đơn vị về vị trí, vai trò của CNTT chưa đúng mức; đội ngũ cán bộ, nhân viên làm CNTT chưa đồng đều, một số đơn vị chưa có biên chế chính thức nên hoạt động ở những đơn vị này rất khó khăn. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CNTT trong BĐBP thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của người chỉ huy các cấp đối với hoạt động CNTT.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của người chỉ huy cơ quan, đơn vị đối với công tác này là yêu cầu mang tính nguyên tắc, bảo đảm cho hoạt động CNTT đúng định hướng và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, phải thể hiện trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy Đảng, kế hoạch công tác nghiệp vụ của chỉ huy các cấp và phải được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc.

Xác định ứng dụng, phát triển CNTT là nhiệm vụ trước mắt, lâu dài của tất cả các cơ quan, đơn vị. Ban CNTT vừa thực hiện nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tham mưu BĐBP trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, vừa cần phải làm tốt công tác chỉ huy, quản lý ngành chặt chẽ.

Hai là, nâng cao nhận thức về hoạt động CNTT trong toàn lực lượng BĐBP.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của hoạt động CNTT trong ứng dụng, phát triển CNTT, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin số... từ lãnh đạo, chỉ huy đến cán bộ, nhân viên trực tiếp triển khai thực hiện công tác này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cần xác định rõ, đây là trách nhiệm của toàn thể cán bộ chỉ huy trong hoạt động chuyên môn của mình chứ không phải của riêng cán bộ, nhân viên làm CNTT. Cần phối kết hợp chặt chẽ giữa cán bộ CNTT với ngành thông tin khoa học và công nghệ quân sự theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Mặt khác, cần nâng cao nhận thức về lợi ích, hiệu quả của ứng dụng, phát triển CNTT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là ở cấp cơ sở. Qua đó, làm cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm tìm hiểu, khai thác và ứng dụng CNTT ngay tại cơ quan, đơn vị mình. Tránh nhận thức một cách phiến diện, chưa đầy đủ về CNTT, cho rằng, hoạt động CNTT là hoạt động phụ, không quan trọng ở mỗi cơ quan, đơn vị. Có như vậy, mới làm chuyển biến cả về nhận thức tư tưởng và hành động, nhằm khẳng định rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của công tác CNTT.

Ba là, tích cực xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm CNTT trong lực lượng BĐBP.

Trong mọi lĩnh vực hoạt động, đội ngũ cán bộ có vai trò quan trọng, là lực lượng quyết định đến chất lượng, hiệu quả. Đối với hoạt động CNTT là hoạt động có tính đặc thù với yêu cầu rất cao. Chính vì vậy, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy và cơ quan chính trị các cấp cần thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế ngành CNTT đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có tâm huyết với với nghề nghiệp... Hiện nay, còn 13 đầu mối đơn vị chưa có biên chế nhân viên CNTT, nhân viên kiêm nhiệm cần có kế hoạch gửi đi đào tạo ngắn hạn hoặc tập trung dài hạn. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm CNTT cần được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất và ứng dụng CNTT trong lực lượng BĐBP.

Để tích cực, chủ động ứng dụng CNTT nhanh chóng thì trang thiết bị CNTT là một điều kiện quan trọng, nhất là trong thời đại ngày nay khi CNTT được ứng dụng, phát triển với tốc độ rất nhanh, thâm nhập vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Hiện tại, tích cực khai thác có hiệu quả các trang thiết bị hiện có để phục vụ cho hoạt động CNTT. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch mua sắm, hiện đại hóa các trang thiết bị phục vụ đắc lực cho hoạt động CNTT, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhiệm vụ ngày càng cao. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn lực lượng BĐBP, đặc biệt là các chuyên ngành cửa khẩu, trinh sát, phòng chống tội phạm ma túy và truyền hình trực tuyến; mô hình, giáo cụ học tập; thiết bị định vị đường biên, cột mốc... chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống mạng ở các đơn vị của BĐBP được kết nối vào mạng truyền số liệu quân sự để sử dụng văn bản điện tử, chỉ đạo điện tử trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Trước yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngành CNTT BĐBP cần bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của lực lượng và thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ứng dụng CNTT. Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm CNTT BĐBP cần nỗ lực hơn nữa, không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ, xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung phong phú, có tính chuyên sâu và ngày càng hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Đại tá Lê Văn Thạo (Phó Tham mưu trưởng BĐBP)
Liên kết hữu ích