Thứ 3, 21/05/2019, 05:33 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Những giải pháp bảo vệ chủ quyền, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS

20/11/2014 - 8:45

Biên phòng - Chiều 19-11, Quốc hội đã dành 2 tiếng đồng hồ chất vấn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đại biểu đã đặt ra những câu hỏi chất vấn liên quan đến vấn đề “nóng” của đất nước như nợ công, nợ xấu, chủ quyền biển đảo và chính sách dân tộc…

Sẽ ban hành chính sách đặc thù giảm nghèo nhanh

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc giảm nghèo vừa là một nhiệm vụ trọng tâm vừa là mục tiêu của phát triển bền vững. Thời gian qua, nhiều cơ chế chính sách giảm nghèo, trong đó có giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 11,76% năm 2011 xuống còn khoảng 6% năm 2014 (từ năm 2011 đến 2013 đã có gần 800 nghìn hộ thoát nghèo). Bình quân mỗi năm giảm được 2%, riêng 64 huyện nghèo giảm khoảng 5% (giảm từ 50,97% năm 2011 xuống khoảng 34% năm 2014).

Đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, đồng bào các DTTS có bước được cải thiện. Đã ban hành chính sách đặc thù về di dân tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện. Hoàn thành trước thời hạn Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm nghèo và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) chất vấn, hiện nay, đồng bào DTTS có 300.000 hộ thiếu đất sản xuất, nhưng đất đại của nông, lâm trường quản lý quá nhiều, sử dụng kém hiệu quả hoặc không sử dụng. Đề nghị Chính phủ cắt bớt đất của nông, lâm trường giao cho nhân dân phát triển sản xuất.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thừa nhân, công tác giảm nghèo vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số chương trình, chính sách còn trùng lặp về đối tượng thụ hưởng, chồng chéo trong quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả chưa cao và chưa khuyến khích người nghèo tự nỗ lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo; chưa đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách đã đề ra. Kết quả giảm nghèo vẫn chưa đồng đều, chưa bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực đồng bào DTTS còn cao, tại 64 huyện nghèo tuy đã giảm mạnh nhưng đến năm 2014 vẫn còn khoảng 34%, đặc biệt, còn 1 huyện có tỷ lệ hộ nghèo trên 70%, 4 huyện từ 60 - 70% và 9 huyện từ 50 - 60%.

qrmx_a1-1.jpg
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn. Ảnh: Viết Hà

Nhiệm vụ giảm nghèo còn rất khó khăn, nhất là giảm nghèo trong đồng bào DTTS, vẫn còn 300.000 hộ đồng bào DTTS không có đất sản xuất dẫn đến đòi hỏi phải thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao hơn. Rà soát các chương trình, chính sách hiện có, khắc phục những hạn chế yếu kém, xây dựng mục tiêu nhiệm vụ giảm nghèo phù hợp cho giai đoạn 2016 - 2020. Điều chỉnh chuẩn nghèo theo hướng tiếp cận thông lệ quốc tế. Thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo trên cả ba phương diện là hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở địa bàn khó khăn. Chú trọng các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Khẩn trương ban hành chính sách đặc thù để giảm nghèo nhanh hơn trong đồng bào DTTS. Hỗ trợ thiết thực và hiệu quả để đồng bào tăng thu nhập, thoát nghèo từ bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng, gắn với phát triển chăn nuôi và đa dạng hóa cây trồng. Nghiên cứu việc nâng mức khoán, mức hỗ trợ trong bảo vệ rừng và trồng rừng. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hiện có, nhất là về đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sạch, y tế, giáo dục, phát triển ngành nghề, khuyến nông, khuyến lâm và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Chính phủ đã thảo luận dự thảo Nghị định về các chính sách này và đang chỉ đạo hoàn thiện để sớm ban hành.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo phải “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”

Trả lời đại biểu Quốc hội Thích Thanh Quyết về chủ trương của Đảng và Nhà nước ta sau khi Trung Quốc rút giàn khoan ra khỏi vùng biển của nước ta, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đối với Trung Quốc hay đối với tất cả các nước trên thế giới, chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại kiên trì, nhất quán của Đảng và Nhà nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển, đa phương hóa, chủ động, tích cực, hội nhập, hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, tuân thủ hiến chương Liên Hợp quốc, thực hiện các cam kết, các công ước quốc tế mà chúng ta là thành viên và gìn giữ lợi ích quốc gia, dân tộc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi để đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị, tiến bộ trên thế giới.

Trung Quốc là nước láng giềng, dù nắng mưa hay bão lũ vẫn là láng giềng, mãi mãi là láng giềng. Do vậy, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là “vừa hợp tác, vừa đấu tranh”. Chúng ta vừa hợp tác, vừa đấu tranh không chỉ với Trung Quốc mà với tất cả với các nước. Chúng ta vừa hợp tác, vừa đấu tranh để có hòa bình, ổn định, có hữu nghị, tin cậy lẫn nhau, cùng có lợi, cùng phát triển, cùng thịnh vượng. Chúng ta vừa hợp tác, vừa đấu tranh để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của đất nước, bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng ta trên cơ sở đường lối đối ngoại nhất quán của Đảng và Nhà nước đã ghi trong Hiến pháp.
Viết Hà