Chủ nhật, 26/05/2019, 02:31 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Những đột phá của BĐBP Cao Bằng

05/01/2015 - 14:17

Biên phòng - Những năm qua, BĐBP Cao Bằng đã triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng để củng cố thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phùng Quốc Tuấn, Chính ủy BĐBP Cao Bằng về những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

256x240_9-1.JPG
Đại tá Phùng Quốc Tuấn.
PV: Năm 2014, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã có nhiều đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác Đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, BĐBP Cao Bằng là một trong những đơn vị biên phòng đầu tiên trong toàn quốc triển khai Đề án "Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ". Đề nghị đồng chí cho biết ý nghĩa và hiệu quả của Đề án trên đối với công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia?

Đại tá Phùng Quốc Tuấn: Việc phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ quân sự có ý nghĩa chiến lược, thiết thực trước mắt cũng như lâu dài, tạo động lực để chiến sĩ phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ của người quân nhân cách mạng trong thời gian tại ngũ. Với BĐBP, đây là nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên cho các xóm, xã, thị trấn biên giới sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới (ANBG) quốc gia.

Nhận thức rõ việc này, ngày 6-4-2013, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã ban hành Đề án "Phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ trong BĐBP Cao Bằng góp phần tạo nguồn cán bộ, đảng viên cho các huyện biên giới giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015 và những năm tiếp theo".

Thực hiện đề án trên, theo kế hoạch, trung bình mỗi năm, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng sẽ bồi dưỡng, kết nạp trên 60 đảng viên. Đề án đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ  của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp bởi nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng, rèn luyện trong môi trường kỷ luật quân đội sẽ góp phần bổ sung những thiếu hụt cho các địa phương đặc biệt khó khăn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, nguồn phát triển Đảng là chiến sĩ nghĩa vụ rất dồi dào, hằng năm, BĐBP Cao Bằng được giao chỉ tiêu tuyển nhận hàng trăm chiến sĩ mới, trong số đó, 70% là đoàn viên, thanh niên ưu tú ở các xã, thị trấn biên giới. Năm 2014, Đảng ủy BĐBP Cao Bằng đã kết nạp được 66 đồng chí, trong đó có 28 đồng chí cư trú ở khu vực biên giới.

Hiện nay, số chiến sĩ này trở về địa phương được cấp ủy, chính quyền quan tâm tạo nguồn cán bộ, bổ nhiệm vào nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và chính quyền cơ sở như: Bí thư, Phó Bí thư Ban chấp hành đoàn xã, xóm; trưởng xóm; cán bộ văn phòng, cán bộ khuyến nông xã... Nhiều đồng chí được cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục cử đi học các trường đại học, cao đẳng để tạo nguồn lâu dài.

Thực tế cho thấy, số đảng viên này tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trực tiếp giữa BĐBP với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân nơi biên giới, để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc. Qua họ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã tiếp thu được những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết nhanh chóng, thấu đáo những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

PV: Cùng với Đề án mang tính đột phá trên, trong năm 2014, BĐBP Cao Bằng đã tổ chức thành công mô hình kết nghĩa xóm (bản) hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đề nghị đồng chí cho biết tiến trình triển khai mô hình này như thế nào?

Đại tá Phùng Quốc Tuấn: Mô hình kết nghĩa xóm (bản) hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược to lớn, nhằm tăng cường đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Quán triệt kế hoạch, hướng dẫn của Cục Chính trị BĐBP về việc "Tổ chức phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới", Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các huyện biên giới triển khai thực hiện.

Cấp ủy, chỉ huy các đồn BP đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã, thị trấn biên giới tổ chức phong trào kết nghĩa xóm (bản) hai bên biên giới; tiến hành khảo sát, lựa chọn các xóm (bản) sát biên giới để tổ chức kết nghĩa. Các đồn BP trực tiếp tham mưu, hướng dẫn cho các xóm (bản) tổ chức giao lưu, hội đàm để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trên cơ sở đó, thúc đẩy việc kết nghĩa xóm (bản) hai bên biên giới.

Đến nay, huyện Phục Hòa (Cao Bằng) đã ký kết hữu nghị với huyện Long Châu, Quảng Tây (Trung Quốc); thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) ký kết nghĩa với trấn Long Bang, huyện Tịnh Tây (Trung Quốc). Đối với các xóm (bản) hai bên chưa kết nghĩa nhưng đã tổ chức giao lưu, hội đàm được 11 cuộc để tiến tới ký kết kết nghĩa trong thời gian tới như: Xóm Bản Mới, xã Đức Long, huyện Thạch An (Cao Bằng) với xóm Bó Cục, Hạ Đống (Trung Quốc); xóm Khỉ Rót, xã Quang Long, huyện Hạ Lang (Cao Bằng) với xóm Kỳ Sộc, Kim Long (Trung Quốc); xóm Nặm Đông, xã Cần Nông (Cao Bằng) với xóm Thang Nà, Bình Mãng (Trung Quốc).

Mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đã góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc hai bên biên giới về ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền lãnh thổ quốc gia của mỗi nước, để chung tay giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đồng thời, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xã hội, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhằm phá hoại, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với Trung Quốc. 

PV: Phong trào xây dựng nông thôn mới như một luồng sinh khí thúc đẩy sự nghiệp phát triển cho các vùng nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có sự chung tay góp sức của BĐBP. Trên biên giới Cao Bằng, phong trào này đang được các cấp ủy, chỉ huy các đơn vị Biên phòng thực hiện như thế nào để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

Đại tá Phùng Quốc Tuấn: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị, địa bàn, trên cơ sở 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, BĐBP Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua với chủ đề "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới", tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2/19 tiêu chí đó là: Củng cố hệ thống chính trị - xã hội vững mạnh và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Qua 4 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Biên phòng trong toàn tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở các xã, thị trấn biên giới. Những năm qua, BĐBP Cao Bằng đã giới thiệu 216 lượt đảng viên tham gia sinh hoạt tạm thời, cử 35 đồng chí cán bộ tăng cường, trong đó có 15 đồng chí tham gia giữ các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các xã biên giới.

Các đồn BP đã tham mưu cho cấp ủy địa phương chia tách, thành lập mới 176 chi bộ, kết nạp được 607 đảng viên, phát hiện tạo nguồn phát triển Đảng cho 74 quần chúng ưu tú; bồi dưỡng thay thế, củng cố kiện toàn 278 lượt cán bộ, 338 lượt các tổ chức đoàn thể Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên....

Thông qua hoạt động đã từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi, đảng bộ và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn biên giới, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Cùng với đó, BĐBP Cao Bằng luôn chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới, tích cực tấn công truy quét tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động vượt biên trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, các tệ nạn xã hội, truyền đạo trái pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, góp phần xây dựng các mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các đồn BP tiếp tục duy trì hoạt động của 576 tổ tự quản về an ninh, 156 tổ tự quản về đường biên, mốc quốc giới. Các xóm, bản đã xây dựng được 576 Hương ước tự quản về an ninh trật tự, tự quản về đường biên, mốc quốc giới và tổ chức cho nhân dân đăng ký thực hiện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn biên phòng.

Qua đó, BĐBP Cao Bằng đã huy động và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân khu vực biên giới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!
HL (Thực hiện)