Thứ 4, 19/06/2019, 08:09 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Luật đất đai (sửa đổi):

Nhà nước có chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào đân tộc thiểu số

17/06/2013 - 20:41

Biên phòng - Ngày 17-6, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Sau khi nghe báo cáo các đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận về các quy định thu hồi đất đai.

 606anh7.gif
Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo tiếp thu ý kiến toàn dân về Luật đất đai (sửa đổi).

Theo báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến nhân dân có 14 chương, 206 điều, tăng 14 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, đã luật hóa các quy định áp dụng ổn định trong thực tiễn, bao gồm các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc sử dụng đất, người sử dụng đất, người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất; người chịu trách nhiệm trước nhà nước đối với đất được giao để quản lý, khuyến khích đầu tư vào đất đai, phân loại đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đăng ký đất đai,…

Về sở hữu toàn dân đối với đất đai, đa số ý kiến tán thành với việc tiếp tục quy định chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) cho rằng: Đất đai là thành quả do công sức khai phá, bồi bổ của các thế hệ người Việt Nam, thành quả cách mạng to lớn của nhân dân ta. Việc tiếp tục quy định sở hữu toàn dân đối với đất đai là phù hợp với bản chất chế độ xã hội ta. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị giữ quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Tuy nhiên, theo các đại biểu, việc thu hồi đất cần được quy định rõ, hài hòa lợi ích cho các bên, bởi qua thực tế trong nhiều năm qua việc thu hồi đất, các quy hoạch “treo”, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất nhưng sử dung không hiệu quả, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, tinh thân người dân bất an, gây ra tình trạng kiếu kiến kéo dài, do đó, cần quy định rõ các cơ chế thu hồi dất để giảm khiếu nại tố cáo. Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam): Nhà nước thu hồi đất xây dựng các dự án phát triển kinh tế, xã hôi, đã bị lợi dụng, làm ảnh hưởng tới lớn tới đời sống của nhân dân, người dân bị mất đất, gây nên cảnh khiếu kiện kéo dài. Vì vậy, nên quy định rõ các điều khoản việc thu hồi đất cho các dự án kinh tế, xã hội. Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng: Cơ chế thu hồi, đất đai cho các dự án phát triển kinh tế xã hội, nên quy định quyền trưng mua quyền sử dụng đất để đảm bảo hai hòa giữa phát triển kinh tế, xã hội và yên dân, nên nghiên cứu việc thu thôi đất phát triển kinh tế, xã hội với việc yên dân, đảm sinh kế của người dân thế nào khi người dân bị thu hồi đất. Việc thu hồi đất tái định cư, chỗ ở mới phải đảm bảo có cuộc sống hơn hoặc bằng nơi ở cũ, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)

Chính sách đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS, có ý kiến đề nghị cần quy định chính sách của Nhà nước để giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS thiếu đất ở, đất sản xuất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị tiếp thu và bổ sung quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc ban hành chính sách đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào DTTS và đất sinh hoạt cộng đồng cho đồng bào DTTS phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng. Tạo điều kiện cho đồng bào DTTS trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp.

Tại buổi thảo luận, có nhiều đại biểu đề nghị bổ sung quy định các điều kiện để hạn chế việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp dẫn đến một bộ phận đồng bào DTTS thiếu đất sản xuất. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin đề nghị tiếp thu và bổ sung vào Điều 190 quy định hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau mười năm kể từ ngày được giao đất theo quy định của Chính phủ. Đại biểu Triệu Thị Nái (Hà Giang) đề nghị, ngoài việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS cần phải quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng phục vụ cho hoạt động chung của cộng đồng.

Viết Hà – Hoa Hạ