Chủ nhật, 08/12/2019, 00:40 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Nghệ An: Hội LHPN huyện Quế Phong ký kết chương trình phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn

Nghệ An: Hội LHPN huyện Quế Phong ký kết chương trình phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn

12/06/2012 - 9:04

Biên phòng - Thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa ký kết chương trình phối hợp với các đồn biên phòng Thông Thụ, Hạnh Dịch và Tri Lễ giai đoạn 2012-2015.

Nội dung chương trình phối hợp nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nắm vững, chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, nhiệm vụ công tác biên phòng, công tác phụ nữ; Luật bình đẳng giới và Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật biên giới; Luật phòng, chống mua bán người...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khảo sát và mở các lớp xoá mù chữ, vận động trẻ em đến trường. Vận động thu hút các nguồn vốn xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng xã phường, thôn bản văn hoá gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để phát triển Đảng, góp phần tạo nguồn cán bộ địa phương. Thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán người, vận động chồng, con không tham gia vào các tệ nạn xã hội, tích cực đấu tranh tố giác với các loại tội phạm trên địa bàn.

Hải Thượng