Chủ nhật, 19/01/2020, 13:02 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

11/09/2014 - 13:53

Biên phòng - Ngày 10-9, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành chỉ thị số 28-CT-ctg về nâng cao hiệu quả công tác dân tộc. Trong Chỉ thị này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBDT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia xây dựng chính sách, mô hình khuyến khích đồng bào tự lực vươn lên xóa đói giảm nghèo. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi Luật đầu tư theo hướng tạo điều kiện ưu đãi nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp với các nhà tài trợ, các địa phương thu hút nguồn vốn ODA vào vùng dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng chính sách ổn định dân cư, giải quyết vấn đề dân du canh, du cư, tái định cư, hậu tái định cư; chỉ đạo lồng ghép công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các vùng khó khăn để ổn định dân cư.

img_0211-1.JPG
Chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Công thương tập trung đầu tư phát triển hệ thống điện cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng các vùng di dân tái định cư thủy điện; xây dựng chương trình phát triển thương mại vùng dân tộc và miền núi theo hướng ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, chính sách đặc thù hỗ trợ thương nhân kinh doanh tại vùng dân tộc, miền núi, mô hình gắn kết các chủ thể tham gia vào quá trình sản xuất - chế biến - tiêu thụ sản phẩm...; xây dựng chương trình phát triển thương mại vùng dân tộc. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách giảm nghèo nói chung và giảm nghèo đối với vùng dân tộc và miền núi; rà soát, hoàn thiện chính sách hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, hỗ trợ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó ưu tiên các đối tượng người nghèo, người dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và tái mù chữ trong vùng dân tộc và miền núi; nghiên cứu, đề xuất việc mở rộng loại hình trường bán trú, chính sách học liên thông giữa hệ nội trú bậc Trung học cơ sở với hệ nội trú bậc Trung học phổ thông, trường dạy nghề, cao đẳng; mở rộng loại hình dự bị đại học; chính sách đặc thù đối với học sinh, sinh viên là con em đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người.

Trong Chỉ thị 28- CT- ctg, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải tập trung rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2015; đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phù hợp tình hình thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm tính khả thi, tránh chồng chéo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi theo hướng phát triển nhanh, bền vững.
Bình Minh