Thứ 6, 13/12/2019, 00:17 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Lãnh đạo nước ta hội đàm, hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào

27/12/2012 - 8:27

Biên phòng - Ngày 26-12, lễ đón chính thức Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào sang thăm hữu nghị chính thức nước ta đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau lễ đón, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Chủ động, tích cực triển khai các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã trao đổi một số biện pháp nhằm phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển của mỗi nước và cùng nhau nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả quan hệ hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, triển khai thực hiện có hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

309064812012122623283660.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón, tiếp Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định hai bên cần chủ động, tích cực triển khai Hiệp định hợp tác 5 năm 2011-2015, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật năm 2013, triển khai có hiệu quả Đề án Chiến lược Hợp tác Việt Nam-Lào tại tỉnh Hủa-phăn và tỉnh Xiêng-khoảng, đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác đầu tư tại Lào, phối hợp tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án hợp tác đầu tư, nhất là trên lĩnh vực khai khoáng và năng lượng điện trong thời gian qua để có sự điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của hai nước; nhấn mạnh cần có cơ chế, chính sách đặc biệt để thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong khu vực Tam giác phát triển, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa hai nước, cũng như các bên khác trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê-Công, nhất là việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sông Mê-Công, Hành lang Đông-Tây và các chương trình dự án hợp tác đa phương khác.

Hai bên nhấn mạnh cần tiếp tục tăng cường quan hệ chính trị, tiếp xúc cấp cao; đi sâu trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nhất là những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tuyên truyền, giáo dục dưới nhiều hình thức các nội dung của công trình Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tăng cường hợp tác về giáo dục-đào tạo phát triển nguồn nhân lực, coi đây là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng cho việc củng cố mối quan hệ đặc biệt, bền vững giữa hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước cũng sẽ làm hết sức mình để giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho tăng cường quan hệ với Lào

Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Chủ tịch nước khẳng định, Năm Đoàn kết Hữu nghị 2012 đã thành công tốt đẹp, trở thành một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; nhấn mạnh sẽ chỉ đạo sát sao và tạo mọi thuận lợi cho các bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương triển khai tích cực các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đánh giá cao những kết quả hợp tác trên mọi lĩnh vực mà hai bên đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012 và sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, chân tình, thiết thực, hiệu quả của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt ngày càng phong phú, sâu sắc và đi vào chiều sâu. 

Sau cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã cùng tổ chức họp báo để tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012. 

Đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu

Sáng 26-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và hài lòng đối với thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012, khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện trọng đại này trong đời sống chính trị của nhân dân hai nước và là mốc son trong quan hệ Việt Nam - Lào. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với CHDCND Lào.

Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đánh giá cao những kết quả hợp tác toàn diện thời gian qua giữa chính phủ hai nước, trong đó có những đóng góp cụ thể của Phân ban hợp tác hai nước; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ hai nước, hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hợp tác và kế hoạch phát triển của hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn nhất trí hai nước sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống, toàn diện trên mọi lĩnh vực giữa hai nước. 

 * Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã hội kiến với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều khẳng định kết quả của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 đã thể hiện sinh động nỗ lực của hai bên trong việc gìn giữ và tạo được bước chuyển quan trọng về nhận thức ở các cấp, bộ, ban, ngành, địa phương và tầng lớp nhân dân của hai nước, thấm nhuần sâu sắc hơn nữa ý nghĩa to lớn và việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong tình hình mới; cùng nhau ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt Việt-Lào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, nhân dân hai nước trong công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước những năm qua; khẳng định tiếp tục nỗ lực vun đắp quan hệ đặc biệt, hữu nghị, truyền thống giữa hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào phát triển sâu sắc và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới.

*Chiều 26-12, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn chủ trì lễ trao Huân chương Vàng quốc gia tặng các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và trao Huân chương Tự do hạng Nhất tặng 21 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Việt Nam. 

* Cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào và ban liên lạc cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào do đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu.

 * Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn đã đến thăm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).  Đồng chí Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn khẳng định trong thời gian tới, Lào sẽ tiếp tục ủng hộ các dự án đầu tư của Việt Nam.

 * Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng Đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 * Tối cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn. Tại cuộc chiêu đãi, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có diễn văn chào mừng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn có đáp từ.

Theo QĐND