Thứ 3, 24/04/2018, 02:05 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển: Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh

Kiểm soát dân số vùng biển, đảo và ven biển: Phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh

18/06/2012 - 8:36

Biên phòng - Thực hiện Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP, ngày 30-5-2007, của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, ngày 9-4-2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020 (gọi tắt là Đề án 52).

 4018b.gif
Khi Đề án được triển khai thực hiện, người dân vùng biển, đảo và ven biển sẽ có cơ hội cải thiện cuộc sống tốt hơn. Ảnh: Chí Cường
Với mục tiêu tổng quát kiểm soát quy mô dân số và chất lượng dân số các vùng biển, đảo và ven biển, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và các mục tiêu của Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, Đề án 52 sẽ tiếp tục thực thi 5 mục tiêu cụ thể: Quy mô dân số các vùng biển, đảo và ven biển không vượt quá 34 triệu người vào năm 2015 và 37 triệu người vào năm 2020. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng biển, đảo và ven biển áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 72% từ năm 2015 đến năm 2020.

Tỷ lệ người làm việc và người dân sinh sống trên đảo, ven biển, trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch, khu kinh tế thuộc khu vực đảo, ven biển và trên biển được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình đạt 80% vào năm 2015 và 95% vào năm 2020. Tỷ lệ trẻ em tại các vùng biển, đảo và ven biển bị dị dạng, dị tật và thiểu năng trí tuệ do rối loạn chuyển hóa và do di truyền giảm bình quân hàng năm khoảng 5% trong giai đoạn 2011 - 2020.

Đồng thời, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu về dân số và kế hoạch hóa gia đình tại các vùng biển, đảo và ven biển, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình, yêu cầu xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của địa phương và Trung ương.

Có thể nói, Đề án 52 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu Chiến lược Biển Việt Nam đến 2020, đó là "Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc" và "đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển". Triển khai Đề án 52, dân cư vùng biển vừa là chủ thể thực hiện, vừa là đối tượng thụ hưởng, sẽ là đòn bẩy phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ tại vùng biển, đảo và ven biển.

Việc triển khai đề án không chỉ đạt mục tiêu giảm sinh mà còn giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ, tử vong sơ sinh, tử vong trẻ em, nạo phá thai... và nâng cao chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực tại vùng biển, đảo và ven biển; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

Phạm Hồng Quân