Thứ 2, 20/01/2020, 00:21 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân: Nêu bật thành tích, thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, đề xuất các giải pháp khắc phục

Khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân: Nêu bật thành tích, thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, đề xuất các giải pháp khắc phục

23/12/2012 - 16:21

Biên phòng - Sáng ngày 23-12, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2012. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các Tổng cục; thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. Đây là lần đầu tiên Hội nghị Quân chính toàn quân được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại nhiều điểm cầu trên toàn quốc, với hơn 3.500 đại biểu tham dự.

687aa.jpg 
 Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu khai mạc hội nghị
Khai mạc Hội nghị Đại tướng Phùng Quang Thanh nêu rõ: Hội nghị Quân chính toàn quân diễn ra giữ lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang sôi nổi thi đua lập thành tích kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 23 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12); Kỷ niệm 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Hội nghị có nhiệm vụ quan trọng là: Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013; Tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2012 và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2013; Quán triệt Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Để thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng, bảo đảm bí mật, công tác tổ chức Hội nghị lần này có nhiều điểm mới. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu các đại biểu đề cao trách nhiệm, tập trung thảo luận phân tích rõ tình hình, nêu bật những thành tích đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những thiết sót, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013 và những năm tiếp theo.             

Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012 do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, trình bày tại Hội nghị đã chỉ rõ: Năm 2012, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là: Đã tham mưu có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời xử lý đúng các tình huống, thực sự là nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc và là lực lượng chủ lực trong phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chủ động tham mưu và thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ đạo sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chặt chẽ, nghiêm túc, đạt được kết quả bước đầu, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Tình hình chính trị, tư tưởng của toàn quân ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Một số thiếu sót cũng được báo cáo chỉ ra là: Công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình chưa hệ thống, chưa kịp thời, đầy đủ. Chất lượng huấn luyện và diễn tập có mặt còn hạn chế, nhất là huấn luyện thể lực, huấn luyện bay đêm của không quân trong điều kiện khí hậu phức tạp; vẫn còn xảy ra mất an toàn trong huấn luyện; việc thực hiện 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX vẫn còn một số điểm hạn chế… Tình hình kỷ luật tuy có giảm nhưng vẫn cao và còn xảy ra vụ việc nghiêm trọng….

Năm 2013, là năm bản lề của nhiệm kỳ 2010-1015. Báo cáo chỉ rõ: Toàn quân cần tăng cường hơn nữa sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống, đổi mới toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị trên cơ sở Nghị quyết lãnh đạo năm 2013 của Quân ủy Trung ương và của cấp mình, đối chiếu với các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết lãnh đạo Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và đại hội các cấp đã đề ra để chỉ đạo quyết liệt thực hiện trong năm 2013, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm và dự báo tình hình, không để bị bất ngờ, bảo đảm toàn quân luôn SSCĐ cao, xử lý tốt các tình huống, giữ ổn định biển Đông, nội địa, biên giới…; bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị của đất nước. Đồng thời tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống các kế hoạch phòng thủ tác chiến gắn với việc tổ chức luyện tập các phương án SSCĐ. Đẩy mạnh thực hiện Đề án điều chỉnh tổ chức Quân đội; nghiên cứu điều chỉnh lực lượng thường trực theo hướng tinh gọn, mạnh…      

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2012 và phát động phong trào TĐQT năm 2013. Báo cáo nêu rõ, công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2012 đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy, Hội động TĐKT các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, có nhiều tiến bộ và đạt hiệu quả thiết thực. Phong trào TĐQT đã gắn chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức quần chúng; tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, là động lực cơ bản, mạnh mẽ thúc đẩy các đơn vị trong toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chất lượng các hoạt động thi đua trọng điểm ngày càng được nâng cao. Hoạt động thi đua của các tổ chức quần chúng có nhiều nét mới, khẳng định rõ vai trò lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị. Phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chặt chẽ, nghiêm minh, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trước những phức tạp và khó khăn, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn chứng tỏ là lực lượng chính trị, đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.    

93ss.jpg 
 Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu trực tuyến Sở chỉ huy K2000
Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ phong trào TĐQT ở một số đơn vị còn thiếu chiều sâu, chưa vững chắc, hiệu quả trên từng nội dung, mục tiêu còn hạn chế; chưa có sự đột phá lớn…. Đó là những hạn chế cần được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục.

 Thay mặt Hội đồng TĐKT, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2013 với chủ đề: “Dân chủ, kỷ cương, chất lượng, hiệu quả”. Nội dung, chỉ tiêu thi đua tập trung là: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác TĐKT; hướng trọng tâm thi đua vào xây dựng tổ chức Đảng TSVM, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013.            

Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ 4 mục tiêu thi đua. Giáo dục cho 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đẩy mạnh hoạt động thi đua trong giáo dục, đào tạo, huấn luyện giỏi - SSCĐ cao, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền biển đảo, vùng trời, biên giới của Tổ quốc; tham gia ứng phó kịp thời, có hiệu quả các sự cố thiên tai, thảm họa môi trường. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, công tác kỹ thuật; ổn định và nâng cao đời sống bộ đội, duy trì quân số khỏe đạt từ 98,5% trở lên.                     

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ hơn các giải pháp thực hiện “ba khâu đột phá” trong thi đua; xác định rõ nội dung cốt lõi trong thực hiện từng khâu đột phá:

Phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, của các tổ chức, làm tiền đề cho việc tăng cường kỷ cương, xây dựng nền nếp chính quy mẫu mực, tạo chuyển biến vững chắc về nhận thức và tình hình chấp hành kỷ luật; tỷ lệ vi phạm thông thường của toàn quân dưới 0,3%; từng đơn vị phấn đấu không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, giảm đến mức thấp nhất vụ việc mất an toàn giao thông. 

Nâng cao thực chất chất lượng huấn luyện, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền Quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, cải cách lề lối làm việc theo hướng chính quy, tiện lợi, nhanh chóng, tối ưu hóa các thủ tục hành chính ở cơ quan cấp trên đến cơ quan cấp dưới; kết hợp chặt chẽ với việc đổi mới phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở cả cơ quan và đơn vị. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong quân đội 5 năm 2011-2015; chủ động bồi dưỡng, xây dựng, hoàn thiện mô hình điển hình tiên tiến toàn diện và từng mặt công tác, phổ biến nhân rộng trong cơ quan, đơn vị và trong toàn quân. Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; thường xuyên bám sát chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, khả năng của đơn vị, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền trong đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng để làm nổi rõ vai trò của quân đội trong phong trào.

Tổ chức tốt các hoạt động thi đua thường xuyên và đột kích kỷ niệm những ngày lễ lớn. Năm 2013 sẽ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ cấp trung đoàn đến các đơn vị đầu mối trực thuộc bộ vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác 19-5-2013; cấp toàn quân vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Các cơ quan, đơn vị làm tốt việc xây dựng kế hoạch, chương trình và tích cực triển khai các mặt công tác TĐKT và tổ chức phong trào TĐQT hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944/22-12-2014).    

Được ủy quyền của đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã công bố các quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng. Theo đó, Hội động TĐKT Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ tặng cờ Thi đua của cho 46 tập thể; Bộ Quốc phòng quyết định tặng cờ Thi đua cho 143 tập thể. Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định tặng Bằng khen 90 tập thể và 71 cá nhân về thành tích thực hiện công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Hội nghị cũng đã nghe Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng tham mưu trưởng quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng huấn luyện trong tình hình mới. Hội nghị được nghe Thượng tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Theo QĐND