Thứ 5, 12/12/2019, 16:41 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
BĐBP Sóc Trăng:

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4

17/11/2015 - 13:45

Biên phòng - Sáng 17-11, Bộ Chỉ huy BĐBP Sóc Trăng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 4 năm 2015, gồm các đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và đảng viên trong BĐBP tỉnh.


Lớp học nhằm giới thiệu những chuyên đề chính, cập nhật những văn bản của Đảng, Nhà nước và địa phương về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên trong BĐBP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới. 

Các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề lý luận gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội trong tình hình mới. Thời gian của lớp học từ ngày 17-11 đến 24-11.

Thông qua lớp học này nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện trong lực lượng BĐBP.

Trên cơ sở đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng.
Phú Hội