Thứ 4, 22/01/2020, 16:19 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Hội thảo khoa học quốc gia “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”

07/12/2017 - 9:59

Biên phòng - Ngày 6-12, Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TSKH Trương Quang Học, Viện Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, trong những năm gần đây, biến đổi toàn cầu đang có xu hướng gia tăng, trong đó khủng hoảng về biến đổi khí hậu (BĐKH) và suy thoái đa dạng sinh học (ĐDSH) là hai thách thức nghiêm trọng nhất của nhân loại của thế kỷ XXI.

BĐKH và ĐDSH có sự tương tác nhân quả lẫn nhau và đều giữ vai trò quan trọng trong phát triển xanh - xu hướng đang lan tỏa trong phạm vi toàn cầu. Một mặt, BĐKH tác động mạnh mẽ tới tất cả các hợp phần của ĐDSH, tới các loài, các hệ sinh thái. Mặt khác, các hệ sinh thái, với các dịch vụ của mình có tác động giảm nhẹ và hỗ trợ thích ứng với BĐKH.

Theo đó, hệ sinh thái với nghĩa vụ vừa là đối tượng nghiên cứu, vừa là cách tiếp cận trong nghiên cứu, vừa là các giải pháp “mềm”- kỹ nghệ sinh thái - để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH và quy hoạch phát triển. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới để phát triển bền vững, ứng phó với BĐKH và quy hoạch phát triển để hội nhập với xu hướng toàn cầu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề liên quan: Bảo tồn ĐDSH và phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH; mối quan hệ giữa đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu; bảo tồn và sử dụng đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu trong phát triển xanh; đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với các hệ sinh thái biển Việt Nam…

Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam, việc sử dụng khu dự trữ sinh quyển làm công cụ bảo tồn ĐDSH và thích ứng với BĐKH đã được triển khai đồng bộ với phương châm: “Bảo tồn cho phát triển và phát triển để bảo tồn”. Báo cáo cũng đề xuất những giải pháp trước mắt và lâu dài về việc triển khai một nền kinh tế dựa trên bảo tồn, góp phần bảo tồn ĐDSH, thích ứng với BĐKH trên phạm vi quốc gia và quốc tế.

Hội thảo cũng đưa ra những giải pháp có giá trị để có sự hài hòa với thiên nhiên, với ĐDSH trong bối cảnh BĐKH. Cụ thể, mỗi một vùng lãnh thổ cần phải tự xây dựng chiến lược, kế hoạch giảm thiểu, thích ứng của ĐDSH dưới tác động của BĐKH theo các yếu tố địa lý và bối cảnh nhưng cũng phải tôn trọng quy luật tự nhiên; mở rộng sự kết nối liên vùng, hợp tác quốc tế về hợp tác nghiên cứu khoa học - công nghệ, trao đổi các thông tin về BĐKH và ĐDSH từ các bài học kinh nghiệm vốn có của cộng đồng bản địa; phải thay đổi tư duy phát triển theo phương châm “Thích ứng và Phát triển”, phải hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý bền vững ĐDSH, về thực hiện các cách tiếp cận đồng quản lý, dựa vào cộng đồng, đặc biệt là dựa vào thiên nhiên, dựa vào hệ sinh thái cùng với việc chú trọng đào tạo nguồn nhân lực.

Bảo Hằng