Thứ 5, 19/09/2019, 09:16 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017

27/12/2017 - 9:07

Biên phòng - Ngày 25-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

rh4bmi05cn-70706_1202719602386209340_Tong_ket_1
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo toàn quốc 2017. Ảnh: CTV

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các địa phương.

Hội nghị đã tóm tắt những hoạt động công tác tuyên giáo năm 2017, ghi nhận Ban Tuyên giáo Trung ương đã hoàn thành tốt công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, đã bám sát nhiều vấn đề bức thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng hiệu quả tham mưu tiếp tục được nâng lên, một số nội dung quan trọng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy đảng ghi nhận.

Ngành tuyên giáo trong năm qua đã hoàn thành một số nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đổi mới việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; tuyên truyền sâu rộng mọi mặt đời sống xã hội và các sự kiện quốc tế, trong nước, nhất là sự kiện đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Tuần lễ cấp cao APEC.

Ban Tuyên giáo đã chỉ đạo, định hướng rõ nét về nội dung và hình thức thông tin trên báo, đài; hạn chế sai sót; tham mưu việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa mang bản sắc truyền thống địa phương, vùng miền và tham mưu kịp thời với Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc giải quyết một số vấn đề tư tưởng chính trị, dư luận xã hội liên quan đến môi trường, giao thông, y tế…

Bên cạnh đó, thay mặt hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, trong đó có một số nội dung tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao. Định hướng nghiên cứu lý luận còn bất cập so với yêu cầu; tổng kết thực tiễn chưa đủ khái quát ở tầm lý luận; dự báo tình hình tư tưởng chính trị chưa sâu; chưa kịp thời thông tin một số tình huống nhạy cảm, vụ việc phức tạp, gây lúng túng cho cơ sở…

Dự kiến, trong năm 2018 ngành tuyên giáo sẽ triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu. Trong đó, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị năm 2018, nhất là Hội nghị Trung ương lần thứ 7, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 để tham mưu một số vấn đề quan trọng; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6; tăng cường dự báo tình hình, phát hiện, nắm bắt những vấn đề bức xúc trong cuộc sống để định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền toàn diện đời sống xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Bảo Hằng (tổng hợp)