Chủ nhật, 17/11/2019, 17:21 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Phiên họp thứ 10, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội:

Hoàn chỉnh, bổ sung hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến vùng dân tộc và miền núi

04/10/2014 - 10:02

Biên phòng - Ngày 4-10, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10 để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Luật và thảo luận báo cáo kết quả hoạt động từ Kỳ họp thứ 7 đến Kỳ họp thứ 8, xác định chương trình hoạt động đến trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và nhiệm vụ trọng tâm hoạt động trong năm 2015. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tới dự và chỉ đạo phiên họp.

sam_1117-1.JPG
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại phiên họp.

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, ngành công tác dân tộc cùng với cả nước đã thực hiện hiệu quả các chính sách ở vùng dân tộc và miền núi, bám sát chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ và chủ động chỉ đạo các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) thực hiện tốt công tác dân tộc.

9 tháng đầu năm 2014, kinh tế xã hội vùng DTTS&MN có bước chuyển biến rõ rệt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe có nhiều chuyển biến, ANCT và TTATXH được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố. Đồng bào các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong năm 2014, Ủy ban Dân tộc xây dựng, sửa đổi, bổ sung 20 chương trình, đề án trình Chính phủ, trong đó, 4 chương trình, đề án đã hoàn thành hoặc chuyển cho Bộ, ngành chuyên môn thẩm định. Đến thời điểm này, Ủy ban Dân tộc đang triển khai thực hiện 9 chương trình, chính sách với tổng nhu cầu vốn lên tới 10.560 tỷ đồng, vốn đã phân bổ 5.174,5 tỷ đồng đạt 49%.

Phát biểu trước phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá những kết quả đạt được trong công tác dân tộc có sự đóng góp tích cực của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình thẩm tra cho ý kiến đối với các dự án Luật; góp ý kiến hoàn chỉnh, bổ sung hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội ở vùng DTTS&MN.

Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sắp khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các thành viên Hội đồng Dân tộc dành thời gian, trí tuệ để nghiên cứu, thẩm tra, đóng góp các ý kiến cụ thể, xác đáng vào 20 dự án Luật đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Đặc biệt, tại phiên họp này, các đại biểu sẽ cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật trong đào tạo, sử dụng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số” để Hội đồng Dân tộc trình Kỳ họp thứ 8.

Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn xây dựng, hoạch định, tổ chức triển khai và giám sát thực hiện chính sách dân tộc, các thành viên Hội đồng Dân tộc sẽ nghe và cho ý kiến vào báo cáo của Ủy ban Dân tộc về “Thuận lợi, khó khăn và những kiến nghị trong thực hiện chính sách dân tộc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2014”.
H.L