Thứ 2, 21/08/2017, 15:25 (GMT+7) Đường dây nóng : (04) 39364407(116) - 091.2011.882
Vạch trần những luận điệu xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám

15/08/2017 - 21:49

Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được các sử gia trong nước và quốc tế đánh giá là một đóng góp lịch sử có ý nghĩa cực kỳ to lớn, bởi đã hình thành nên một Nhà nước kiểu mới gắn bó mật thiết với nhân dân, mang tính nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Vẫn vẹn nguyên tinh thần Cách mạng Tháng Tám Bài học thời cơ của Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đẩy mạnh hội nhập quốc tế Vai trò của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám Cách mạng tháng Tám và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Vạch trần luận điệu đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

Vạch trần luận điệu đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

07/08/2017 - 15:37

Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng việc đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản với vấn đề đa nguyên, đa Đảng

Phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ “tự chuyển hóa” trong vùng dân tộc thiểu số

Phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ “tự chuyển hóa” trong vùng dân tộc thiểu số

11/07/2017 - 8:43

Một trong những thủ đoạn hết sức thâm hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” (“DBHB”) do các thế lực thù địch, phát động nhằm vào nước ta, là thúc đẩy “tự chuyển hóa” nội bộ ở các vùng dân tộc thiểu số (DTTS) - những nơi có tầm quan trọng chiến lược về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Gần dân - "Vũ khí" hiệu quả phòng chống "Diễn biến hòa bình"

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

“Lấy cái tốt đè bẹp cái xấu”

28/06/2017 - 16:58

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động liên tục tung ra những chiêu bài mới nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi, chúng nhân danh lòng yêu nước để đưa ra nhiều thông tin xuyên tạc, sai sự thật về mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội...

Luôn xứng đáng là nhà báo - chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa

Mục tiêu phía sau của một “luận cứ đen”

Mục tiêu phía sau của một “luận cứ đen”

20/06/2017 - 9:20

Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” (“DBHB”) là sử dụng các biện pháp phi quân sự, nhằm chiến thắng chủ nghĩa xã hội (CNXH) không cần phải nổ súng. Những năm 90 của thế kỷ XX, chính “DBHB” đã góp phần làm tan rã hệ thống các nước XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

16/06/2017 - 17:33

Đề tài “Phát huy vai trò của giảng viên trẻ ở các nhà trường Quân đội trong phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”, của nhóm tác giả thuộc Viện Khoa học Xã hội nhân văn Quân sự, Học viện Chính trị xuất sắc giành giải Nhất, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội...

Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Tăng cường đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng-văn hóa Chống "Diễn biến hòa bình" và việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị

Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc
Đấu tranh làm thất bại âm mưu "Diễn biến hòa bình":

Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc

11/04/2017 - 18:21

Hơn lúc nào hết, việc nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cần phải được coi là vấn đề cấp bách. Những nỗ lực cùng kết quả thực chất trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cần thường xuyên được cập nhật, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” Cần quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí

Nhận diện nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lĩnh vực báo chí

28/10/2016 - 14:48

Bài viết của tác giả Trương Minh Tuấn tiếp cận, nhận diện vấn đề này trong lĩnh vực báo chí, chỉ rõ một số xu hướng, hiện tượng,… có nguồn gốc từ yếu tố chủ quan, có thể tác động tiêu cực, đẩy tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Vai trò của báo chí đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước Phòng, chống tội phạm và vai trò, trách nhiệm của báo chí Tọa đàm “90 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm”

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội
Chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa:

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và Quân đội

15/08/2016 - 19:25

Sự phối hợp giữa CAND và QĐND đấu tranh phòng, chống "diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là nhân tố có ý nghĩa quyết định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của đất nước.

Tăng cường phối hợp giữa Công an và Quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh và an ninh trật tự

Xem thêm