Thứ 5, 19/09/2019, 00:43 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Động lực phát triển kinh tế - xã hội của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam

21/05/2019 - 20:15

Biên phòng - Kết nối hạ tầng và kết nối kinh tế, liên kết thị trường, cơ hội tham gia vào thị t rường lao động là những yếu tố chính giúp một số nhóm dân tộc thiểu số (DTTS) có trình độ phát triển cao hơn hẳn những nhóm khác. Thông tin này là kết quả nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới đưa ra sáng 21-5 tại hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của DTTS tại Việt Nam. Hội thảo do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Đại sứ quán Australia và Ủy ban Dân tộc tổ chức.

tkw6hsab05-14495_f_jvx7aros1_IMG_7615
Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới chủ trì hội thảo. Ảnh: Bích Nguyên

Báo cáo chỉ ra rằng, các yếu tố khác bao gồm sự sẵn có của tư liệu sản xuất, khả năng tiếp cận giáo dục và dịch vụ y tế, thiết chế truyền thống và quản trị địa phương, mối quan hệ giới, quan niệm về tộc người, khả năng tiếp cận với sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của các DTTS.

Qua việc chỉ ra một cách có hệ thống các yếu tố chính giúp một nhóm DTTS vươn lên phát triển kinh tế trong khi các nhóm khác còn chậm cải thiện, nghiên cứu cung cấp thêm thông tin cho việc sửa đổi các chính sách và chương trình dành cho đồng bào DTTS, ước tính chiếm tới 84% số người còn nghèo vào năm 2020.

ong-ousmane
Ông Ousmane Dione nhấn mạnh Ngân hàng Thế giới luôn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Ảnh: Bích Nguyên

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đánh giá: “Những thông tin và kết quả phân tích của báo cáo nghiên cứu này rất có giá trị cho công tác hoạch định và quản lý chính sách dân tộc, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay khi Ủy ban Dân tộc đang được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc, miền núi và vùng KT-XH đặc biệt khó khăn giai đoạn sau 2020.”

Thông tin tại hội thảo cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo của các nhóm DTTS ở Việt Nam là 23% (2016), cao hơn gấp ba lần mức trung bình của cả nước. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới đã chỉ ra con đường thoát nghèo của những nhóm “đi đầu”, trong trường hợp này là dân tộc Mường và Sán Dìu, phụ thuộc một phần vào sự kết nối thuận tiện giữa nơi cư trú tới các cơ sở hạ tầng cơ bản và các cụm trung tâm kinh tế.

Nghiên cứu cũng cho thấy các nhóm dân tộc này có khả năng tiếp cận tốt hơn tới các nguồn lực giúp họ đa dạng hóa các hoạt động sinh kế. Cụ thể hơn, các nhóm dân tộc này tham gia vào các hoạt động sản xuất và mua bán các cây trồng khác ngoài lúa, chủ động tìm kiếm công việc được trả lương ở các nhà máy, và tìm cách tác động tích cực với các bên liên quan có khả năng quyết định phân bổ nguồn lực.

Một nội dung khác của nghiên cứu này là phân tích chính sách hiện tại và đánh giá khả năng ảnh hưởng của nó trong việc thúc đẩy những yếu tố này. Kết quả cho thấy hệ thống hiện tại chú trọng chủ yếu đến kết nối hạ tầng, tiếp cận dịch vụ công và các chương trình tín dụng, trong khi để ngỏ một số khía cạnh khác.

Nghiên cứu đã gợi ý một vài khuyến nghị chính sách, bao gồm xác định lại trọng tâm của công tác dân tộc trong tương lai và thúc đẩy các chính sách và cơ chế hiện có. Các chính sách trong tương lai nên tập trung vào đầu tư hỗ trợ sản xuất và xây dựng năng lực, tiếp cận thị trường lao động, trao quyền kinh tế cho phụ nữ, đồng thời giảm thiểu những định kiến và kỳ thị xã hội. Ngoài ra, cơ chế hiện tại cần vượt xa hơn các cải thiện kết nối hạ tầng tiến tới tới tăng cường các thể chế và chủ thể của thị trường để hỗ trợ việc kinh doanh tại các vùng DTTS.

“Từ nghiên cứu này, chúng tôi thấy có rất nhiều cơ hội để thúc đẩy hơn nữa chương trình nghị sự tăng tính hòa nhập xã hội bằng cách chủ động áp dụng cách tiếp cận mới đối với sự phát triển của các vùng dân tộc thiểu số. Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới để lồng ghép chương trình này, qua các dự án đầu tư vào giao thông và cơ sở hạ tầng nông thôn và miền núi, đa dạng hóa nông nghiệp, cũng như hỗ trợ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia” - ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói.

Bích Nguyên