Thứ 5, 27/02/2020, 10:42 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Để người cai nghiện ma túy sớm hòa nhập cộng đồng

26/08/2015 - 8:51

Biên phòng - Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc, có 2 tuyến biên giới dài 398,5km, trong đó, tuyến biên giới Việt - Lào dài 360km, tuyến biên giới Việt - Trung dài 38,5km. Tỉnh có diện tích tự nhiên 9.554,1km2, 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố, 88 xã, phường, thị trấn; dân số trên 45 vạn người, gồm 21 dân tộc anh em sinh sống.

8jtd_7a-1.jpg
BĐBP Lai Châu hướng dẫn mô hình "Kết hợp quân dân y cai nghiện cho người nghiện ma túy". Ảnh: CTV

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên từng bước phát triển, đời sống nhân dân các dân tộc được cải thiện. Song tình hình tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy chưa giảm, tỷ lệ tái nghiện còn cao, đặc biệt là số người nghiện ma túy không chỉ ở trong đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao, mà còn gia tăng ở các đối tượng là học sinh, sinh viên, cán bộ, viên chức ở các thị xã, thị trấn, thị tứ vùng thấp. Theo kết quả điều tra, đến nay, toàn tỉnh Điện Biên có 5.464 người nghiện ma túy (độ tuổi từ 18 đến 40 chiếm 60%).

Thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2015- 2020, Ban chỉ đạo phòng, chống các tệ nạn xã hội tỉnh Điện Biên đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy; chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống ma túy. Đồng thời tổ chức tuyên truyền đến từng người dân để bà con hiểu được tác hại của ma túy, gắn phòng chống tệ nạn ma túy với phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới" khu dân cư.

Những năm qua, công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng được tỉnh Điện Biên rất quan tâm. Tỉnh đã chú trọng đa dạng hóa công tác cai nghiện, xây dựng các cơ sở cai nghiện có quy mô phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương. Bình quân hằng năm toàn tỉnh cai nghiện được từ 1.300 - 1.700 người, số người nghiện ma túy giảm dần.

Song, do Điện Biên là một tỉnh nghèo, trong khi đó số đối tượng nghiện ma túy nhiều chiếm (1,35%) so với dân số, kinh phí chi cho công tác cai nghiện hằng năm chủ yếu là do Trung ương hỗ trợ, kinh phí địa phương và các nguồn lực khác không có, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Mặt khác, người nghiện ma túy ở Điện Biên chủ yếu rơi vào các hộ nghèo cho nên phần đóng góp của các gia đình người nghiện không có.

Trong khi đó, các trang thiết bị và điều kiện sinh hoạt của người bệnh còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Ở các xã vùng cao, vùng biên giới không có địa điểm để thực hiện cai nghiện (hiện nay chủ yếu nhờ địa điểm của UBND xã hoặc trường học), cho nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến kết quả cai nghiện và công tác quản lý đối tượng nghiện.

Do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, vì vậy, việc tổ chức các điểm cai nghiện rất phức tạp và khó khăn. Cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi từ xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã đến Trung tâm cai nghiện của tỉnh vừa thiếu, vừa hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý. Mặt khác, việc cai nghiện ma túy chỉ thực hiện một phác đồ bằng an thần kinh, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác cai nghiện nhất là ở cơ sở (tuyến xã chỉ có 1 y sĩ).

Trong khi đó, tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp, các tụ điểm bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy chưa được triệt phá triệt để; các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, nhất là vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh còn hoạt động phức tạp.

Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như người dân chưa đầy đủ, các giải pháp về cai nghiện phục hồi thiếu chặt chẽ, không thống nhất giữa các cấp, các ngành, các đơn vị thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa thực hiện công tác cai nghiện phục hồi với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác. Việc đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi chỉ đơn thuần nhìn vào hành vi sử dụng ma túy của người nghiện ma túy, chưa nhìn hết bối cảnh thực tế bản chất của ma túy.

Để công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, tỉnh Điện Biên đã có nhiều giải pháp để huy động sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng; từ cấp ủy, chính quyền cơ sở đến mọi tầng lớp nhân dân tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng như Công an, Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể như: MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh tố giác, lên án tội phạm và tệ nạn ma túy. Đặc biệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần cho người nghiện ma túy đi cai nghiện.

Điều quan trọng hơn là cần tuyên truyền người dân hiểu rõ tác hại của ma túy với giống nòi, luôn gần gũi, giúp đỡ người cai nghiện ma túy, không xa lánh, kỳ thị, động viên, khích lệ tinh thần để họ quyết tâm cai nghiện, sớm đoạn tuyệt với ma túy. Đồng thời tạo môi trường trong sạch, lành mạnh và bố trí công ăn việc làm ổn định, tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng.
Thanh Tùng