Thứ 4, 26/02/2020, 06:49 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 63 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP:

Đẩy mạnh xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong BĐBP

16/01/2013 - 14:09

Biên phòng - Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 63-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy BĐBP về tiếp tục xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong BĐBP theo Chỉ thị 590 ngày 4-10-2010 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), đến nay, chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDCCS trong BĐBP đã được nâng lên với hệ thống văn bản, quy chế, quy định của cấp ủy, chỉ huy hoàn chỉnh, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của lực lượng.

 859HH.gif
 Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chi Ma tăng gia sản xuất góp phần nâng cao đời sống.  Ảnh: H.A

Phát huy dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị

2 năm qua, thực hiện Chỉ thị 63 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, không khí dân chủ đã lan tỏa trong mọi hoạt động của toàn lực lượng BĐBP, từ công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chỉ huy các cấp đến việc thực hiện quyền dân chủ của quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động. Các ban chỉ đạo, cấp ủy viên phụ trách QCDCCS, Hội đồng Quân nhân trong toàn lực lượng đã phát huy tốt vai trò của mình, thực hiện tốt “ba dân chủ”, đảm bảo quân nhân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra.

 Thông qua đối thoại dân chủ, Ban Chỉ đạo QCDCCS BĐBP các tỉnh, thành đã làm nhận thức sâu sắc về nguyên tắc tập trung dân chủ trong các tổ chức Đảng, ý thức về quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ và giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cấp ủy với người chỉ huy, giữa chính ủy, chính trị viên (bí thư) với người chỉ huy. Qua đó, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy các cấp, phát huy được tính chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tránh chồng chéo, sơ hở và thuận tiện cho việc kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDCCS

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 63 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, các đại biểu tham dự hội nghị đều nhất trí cho rằng: Việc thực hiện QCDCCS ngày càng đi vào chiều sâu, có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay trong thực hiện QCDCCS như: Đưa các nội dung của QCDCCS gắn với hai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” và “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”, các phong trào thi đua đột xuất của đơn vị một cách toàn diện.

Theo Thiếu tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Đảng ủy BĐBP: Trong thời gian tới, cấp ủy các cấp trong BĐBP cần tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, trọng tâm là Chỉ thị số 63-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ..., nhất là trong cấp ủy, chỉ huy. Đồng thời, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS BĐBP các tỉnh, thành cần gắn xây dựng và thực hiện QCDCCS với quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nhất là ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng Quân nhân.

Trong quá trình xây dựng và thực hiện QCDCCS, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phải gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP” và cuộc vận động “Truyền thống, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sâu sắc về xây dựng và thực hiện QCDCCS ở cơ quan, đơn vị.

Hoa Hạ