Thứ 3, 25/02/2020, 15:32 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Bảo hiểm xã hội

21/12/2017 - 14:44

Biên phòng - Năm 2017, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các dự án về công nghệ thông tin (CNTT), cung cấp môi trường vận hành hiện đại, an toàn, ổn định cho các hoạt động ứng dụng CNTT, phục vụ công tác quản lý, hiện đại hóa hoạt động của ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử.

Đến nay, toàn bộ ứng dụng CNTT của ngành BHXH đã được triển khai theo kiến trúc Chính phủ điện tử. Trung tâm Điều hành hệ thống CNTT của ngành BHXH được thành lập và bắt đầu vận hành là kết quả tổng hợp từ một quãng thời gian dài hệ thống BHXH đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đưa vào sử dụng các phần mềm nghiệp vụ có chức năng kết nối liên thông dữ liệu toàn diện (kết nối giữa trung ương với địa phương; giữa các lĩnh vực thu, chi, sổ, thẻ, giải quyết chế độ chính sách...). 

Trước đó, năm 2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng thành công cơ sở dữ liệu của hơn 90 triệu người, với hơn 10 trường dữ liệu cơ bản. Đây là cơ sở để ngành BHXH hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm theo Quyết định số 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tiến tới hoàn thiện sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử trong năm 2018.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, ngành BHXH đã triển khai đồng bộ nhiều hệ thống phần mềm quan trọng. Cụ thể, Bộ công cụ tập trung dữ liệu tại trung ương để quản lý 3 mảng nghiệp vụ quan trọng gồm: Thu, sổ thẻ và quản lý tài chính, tiến tới xây dựng hệ thống phần mềm tổng thể, thống nhất, đáp ứng hầu hết các yêu cầu nghiệp vụ khác. Trong đó, đã giúp quản lý, đồng bộ thông tin với khoảng 65 triệu người tham gia BHXH, BHYT (đạt 82%) và cấp mã số duy nhất cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

Một điểm được đánh giá cao, đó là BHXH Việt Nam đã tích cực xây dựng hệ thống trao đổi, tích hợp thông tin thống nhất, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ ngành cũng như kết nối với các ngành khác. Xây dựng, hoàn thiện Cổng thông tin điện tử của ngành nhằm cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4.

Đến nay, ngành BHXH đã cung cấp được 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho gần 500.000 đơn vị sử dụng lao động, giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 335 giờ/năm xuống còn 49 giờ/năm, giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục.

Những kết quả về ứng dụng CNTT năm 2017 đã tạo cơ sở để BHXH Việt Nam thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết số 19/NQ-CT về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao cạnh tranh quốc gia và xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ, qua đó nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Kim Hồng