Thứ 7, 18/01/2020, 20:03 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo

12/05/2015 - 13:44

Biên phòng - Ngày 12/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội thảo góp ý đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2016-2020.

ahua-1.gif
Toàn cảnh hội thảo.

Đề án tập trung đổi mới nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, các tổ chức quần chúng và các tầng lớp nhân dân trong xã hội về vị trí, tầm quan trọng chiến lược trong việc củng cố, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đề án hướng các hoạt động tuyên truyền, vận động về cơ sở xã, thôn bản, từng hộ dân; tạo tác động mạnh mẽ của công tác tuyên truyền, vận động quần chúng để phát triển kinh tế, chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu Thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, đề án lần này chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên ở cơ sở, địa phương,

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo cho rằng, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, cần đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới trong thời gian qua. Theo đó, các hoạt động tuyên truyền phát triển mạnh và có những thành tựu nhất định nhưng chưa có chiến lược mang tính toàn diện, hiện đại, xứng tầm với sự phát triển của đất nước.

Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý vào đề án chỉ rõ, để công tác tuyên truyền thực sự hiểu quả, cần có quan điểm nhất quán của các Bộ, ban, ngành và từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, đổi mới cơ bản về công tác tuyên truyền, công tác vận động quần chúng, đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở biết tiếng dân tộc, sâu sát với đồng bào. Chú trọng, xây dựng các kế hoạch tuyên truyền đặc thù để phản bác lại những luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền gây chia rẽ, hận thù khối đại đoàn kết dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT đã đánh giá cao và ghi nhận các đóng góp, phản biện cho đề án. Phó Chủ nhiệm UBDT cho rằng, các ý kiến đều khẳng định sự đúng đắn, cần thiết của đề án. Đây là cơ sở để UBDT trình đề án lên Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới.
Bình Minh