Thứ 4, 17/10/2018, 01:25 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đầu tháng 4-2019 sẽ Tổng điều tra dân số và nhà ở

07/12/2017 - 15:34

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 6-12-2017 về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1-4-2019.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) chỉ đạo Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Tổng điều tra, bao gồm: Xây dựng phương án, xây dựng và triển khai kế hoạch, tổ chức điều tra thí điểm và điều tra tổng duyệt, tuyển dụng tập huấn điều tra viên, tổ trưởng và giám sát viên các cấp, chuẩn bị hậu cần, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong các công đoạn chủ yếu của Tổng điều tra, khai thác tối đa nguồn số liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ Tổng điều tra, khai thác tối đa nguồn số liệu từ hồ sơ hành chính phục vụ Tổng điều tra.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ KH-ĐT trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án, thu nhập, tổng hợp và xử lý các chỉ tiêu thống kê nhà ở.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ KH-ĐT trong việc lồng ghép thu thập thông tin để tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu thống kê trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Công tác chuẩn bị và điều tra tổng duyệt phải kết thúc trong quý IV năm 2018.

Nguyễn Bích