Thứ 5, 21/11/2019, 08:10 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia:

Đánh giá đề tài “Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới” đạt loại xuất sắc

19/12/2015 - 14:04

Biên phòng - Ngày 19-12, Hội đồng Lý luận TƯ và Bộ Khoa học & Công nghệ tổ chức đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài “Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới ”, mã số KX.04.29/11-15, do Thượng tướng Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Chủ nhiệm đề tài. GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ dự và chỉ đạo Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia.

438x281_12-38-36_imgp3701-1-1.gif
GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận TƯ, tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP,
Phó Chủ nhiệm đề tài. Ảnh: H.L

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP, Phó Chủ nhiệm đề tài, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu. Theo đó, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia là vấn đề hệ trọng, xuyên suốt mọi thời kỳ, nhất là trong tình hình hiện nay khi mà chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia của Việt Nam luôn bị đe dọa.

Trong khi nhận thức và trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia của một số ngành, lực lượng và cấp ủy chính quyền địa phương chưa đầy đủ, thống nhất. Năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển của các cơ quan chức năng nhà nước và địa phương còn một số hạn chế, bất cập. Hệ thống pháp luật về quản lý biên giới, vùng biển chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, còn chồng chéo. Chiến lược biên giới quốc gia và hệ thống chính sách về biên giới của nước ta chậm được ban hành. Đặc biệt, trước thực trạng tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền ở biển Đông, nhất là 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây, cùng với những tồn tại nhiều vấn đề phức tạp về biên giới, lãnh thổ của Việt Nam với các nước láng giềng…, đòi hỏi chúng ta không thể xem nhẹ, lơi lỏng vấn đề bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia.

Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới” vừa có ý nghĩa cấp thiết trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Vấn đề này càng có ý nghĩa và giá trị sâu xa trong công cuộc đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế, việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ ổn định, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển sẽ tạo môi trường thuận lợi và là động lực cho quá trình phát triển đất nước.

Sau khi các ủy viên phản biện, thành viên Hội đồng đọc nhận xét, phát biểu ý kiến, nêu vấn đề và Phó Chủ nhiệm đề tài giải trình, lãm rõ những vấn đề theo yêu cầu của Hội đồng, thay mặt Hội đồng nghiệm thu, GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đề tài đã thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu đã được đặt ra với chất lượng khoa học cao cả về lý luận và thực tế. 9/9 thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia nhất trí chấm điểm đề tài đạt loại xuất sắc.

Theo Hội đồng nghiệm thu, giá trị khoa học của đề tài thể hiện ở các điểm sau: Đề tài xây dựng được các khái niệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia, phân tích làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý, lịch sử bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia. Một số kinh nghiệm của Việt Nam và các nước trên thế giới trong bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia. Đồng thời đề tài đánh giá đúng thực trạng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong 30 năm đổi mới; đánh giá những kết quả, những tồn tại hạn chế và tìm ra nguyên nhân của thực trạng trên.

Qua đó, đề tài xác định rõ mục tiêu, nội dung, yêu cầu, phương thức bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia Việt Nam; phân tích và dự báo được những nhân tố tác động đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, nhất là dự báo 4 tình huống chiến lược có thể xảy ra trên biển, đảo trong thời gian tới. Đặc biệt, đề tài đề xuất được 5 nhóm giải pháp chiến lược bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực tiễn của đề tài, là luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định các chiến lược quốc gia, xử trí các tình huống chiến lược phức tạp ở biên giới và Biển Đông, góp phần làm thay đổi nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia.

Kết quả vượt trội của đề tài có ý nghĩa quan trọng phục vụ việc xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và quá trình cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đồng thời vận dụng các nhóm giải pháp trên trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia của Việt Nam trong tình hình mới.

Thay mặt Hội đồng Lý luận TƯ, GS.TS Phùng Hữu Phú chúc mừng kết quả nghiên cứu xuất sắc của Ban Chủ nhiệm đề tài “Bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trong tình hình mới”.

Hội đồng Lý luận TƯ đề nghị, sớm đưa những kết quả nghiên cứu của công trình khoa học nằm trong Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia Việt Nam trong tình hình mới.

H.L
Liên kết hữu ích