Thứ 2, 20/01/2020, 00:20 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đảng ủy BĐBP tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

07/06/2016 - 17:43

Biên phòng - Ngày 7-6, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn lực lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

img-1654
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Phương

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Phạm Huy Tập nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và các Văn kiện quan trọng, có giá trị định hướng, chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân trong những năm sắp tới; trong đó có nội dung kế thừa, bổ sung, phát triển Văn kiện Đại hội XI và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Đại hội lần này khẳng định lại và có nhiều nội dung được bổ sung, phát triển mới qua quá trình tổng kết thực tiễn, đổi mới tư duy lý luận để phù hợp với tình hình mới của đất nước và bối cảnh quốc tế.

Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Nội dung Văn kiện Đại hội đã được cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng tham gia thảo luận dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến hết sức tâm huyết tại Đại hội Đảng các cấp.

img-1610
Trung tướng Phạm Huy Tập, Chính ủy BĐBP, Bí thư Đảng ủy BĐBP Khai mạc Hội nghị. Ảnh Hà Phương

Tại Hội nghị, cán bộ chủ chốt toàn lực lượng đã được nghe những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong 3 chuyên đề, gồm: Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 5 năm  2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị còn phổ biến dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy BĐBP thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV. Đồng thời, hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Trong thời gian ngắn diễn ra hội nghị, các cán bộ cấp cao của lực lượng BĐBP đã tập trung đi sâu nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XII. Từ đó,  nâng cao tính chiến đấu, kịp thời uốn nắn các nhận thức lệch lạc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

img-1637
Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hà Phương

Kết luận hội nghị, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII, toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, quyết liệt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, đặc biệt là những tư tưởng chỉ đạo cơ bản, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới, liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Tư lệnh BĐBP yêu cầu, sau Hội nghị này, các đơn vị tiếp tục tổ chức  học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII trong Đảng bộ, cơ quan đơn vị mình. Cần quán triệt, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với những chủ trương, đường lối, đặc biệt là những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội.

Báo Biên phòng, Điện ảnh Biên phòng cần mở các chuyên trang, chuyên mục về quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tập trung tuyên truyền những nội dung về chủ đề Đại hội XII của Đảng; những điểm mới trong văn kiện Đại hội liên quan đến quốc phòng an ninh; tuyên truyền sâu 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; về chương trình hành động của Đảng ủy BĐBP; những tấm gương thực hiện tốt Nghị quyết XII của Đảng... 

Hà Phương