Thứ 3, 15/10/2019, 21:21 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đảng ủy BĐBP thực hiện nghiêm túc công tác đảng viên

16/10/2012 - 14:10

Biên phòng - Đó là đánh giá của Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương sau khi kiểm tra công tác đảng viên tại Đảng ủy BĐBP ngày 16-10.

Trong buổi làm việc sáng nay, Đoàn công tác của Ban tổ chức Trung ương đã nghe Đảng ủy BĐBP báo cáo về tình hình thực hiện công tác Đảng trong BĐBP, những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Từ năm 2006- 2011, công tác phát triển đảng viên trong BĐBP luôn được cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chính trị các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng và tiến hành kết nạp đảng viên mới (kể cả số đảng viên kết nạp lại) đều bảo đảm đúng tiêu chuẩn, chặt chẽ về thủ tục, nguyên tắc và đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả công tác phát triển đảng hàng năm đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường về chất lượng, số lượng đảng viên, nâng tỉ lệ đảng viên của toàn lực lượng từ 63,4% (năm 2006) lên 68% năm 2011, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP đã thường xuyên nghiên cứu, nắm vững và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tổng cục Chính trị về công tác quản lý hồ sơ đảng viên. Việc lập, bổ sung, lưu giữ hồ sơ đảng viên, giới thiệu sinh hoạt đảng, ghi chép hệ thống sổ sách công tác quản lý đảng viên ở các cấp chặt chẽ, có nề nếp. Đồng thời thực hiện tốt việc bổ sung phiếu hồ sơ và lý lịch đảng viên hàng năm, hạn chế được những sai sót và không có sai phạm về nguyên tắc trong quản lý hồ sơ của đảng viên...

Về việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt việc cập nhật, vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đảng viên; thường xuyên thực hiện tốt việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý cơ sở dữ liệu về đảng viên. Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy BĐBP, Đoàn công tác đã kiểm tra trực tiếp việc quản lý hồ sơ đảng viên và kiểm tra việc cập nhật, bổ sung, khai thác tài liệu hồ sơ đảng viên tại một số đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Định, Vụ phó Vụ đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá: Việc triển khai thực hiện các công tác đảng viên của Đảng ủy BĐBP nghiêm túc trên các mặt. Về phát triển đảng viên, Đảng ủy BĐBP luôn quan tâm từ tạo nguồn, kết nạp đảng chính thức, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị tiến hành phát triển đội ngũ đảng viên tốt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Ngoài ra, công tác quản lý hồ sơ đảng viên được Đảng ủy BĐBP và các đảng ủy trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hồ sơ kết nạp chính thức được làm theo đúng biểu mẫu của Trung ương, đảm bảo toàn cũng như tính bảo mật.

Đồng chí Nguyễn Văn Định cũng chỉ ra những hạn chế mà Đảng ủy BĐBP cần khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa công tác Đảng trong thời gian tới.

PV