Thứ 6, 21/02/2020, 06:07 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

16/06/2016 - 20:42

Biên phòng - Ngày 16-6, Đảng ủy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

57626547deafa4045e000494
Đại tá Lê Văn Nguyên quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Ngọc Bình

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh nêu rõ: Văn kiện Đại hội XII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, của Ban chấp hành T.Ư và Bộ Chính trị. Nội dung văn kiện tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam, đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Đồng chí yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm chắc quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII. Các cấp ủy các cấp cụ thể hóa Nghị quyết XII của Đảng phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, các ngành…Trong 1 ngày, các đại biểu  được tuyên truyền, quán triệt, học tập các chuyên đề: Những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 15 về nhiệm vụ quốc phòng- an ninh gắn với phát triển kinh tế- xã hội; quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kế hoạch tổ chức học tập Nghị quyết và kết luận hội nghị.

Ngọc Bình