Thứ 4, 23/10/2019, 02:44 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Đảng uỷ BĐBP Nghệ An: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Đảng uỷ BĐBP Nghệ An: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

02/05/2012 - 14:37

Biên phòng - Thực hiện kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2012, ngày 2-5, Đảng uỷ BĐBP Nghệ An đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2012.

Lớp học gồm 70 học viên, là các đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các đơn vị trên 2 tuyến biên phòng của tỉnh để giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, giúp cho đoàn viên ưu tú nhận thức đúng đắn về Đảng và những quan điểm cơ bản của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, phát huy vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên  trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh.

Hải Thượng