Thứ 2, 21/10/2019, 20:13 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số trong các văn bản quy phạm pháp luật

13/11/2014 - 22:24

Biên phòng - Đó là nội dung chủ đạo của Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Dân tộc (UBDT) và Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020, được tổ chức chiều 13-11, tại Hà Nội.

20-55-15_img_0139.jpg
Lãnh đạo 2 Bộ thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2020.

Với chương trình phối hợp được ký kết, 2 cơ quan hy vọng sẽ nâng cao, hiệu quả xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về lĩnh lực công tác dân tộc; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo vệ; lồng ghép và các chính sách phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế đặc biệt là đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng để xây dựng và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý hòa giải ở cơ sở đáp ứng yên cầu về công tác dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Theo đó, để đạt được những yêu cầu trên giai đoạn 2014-2020, UBDT và Bộ Tư pháp sẽ tập trung phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng Luật Dân tộc và phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, đề án, dự án có liên quan đến dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu tại hội nghị ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT cho rằng, việc thực hiện tốt chương trình phối hợp sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa nhận thức và hiểu biết pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ trưởng Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, các đơn vị chức năng cả hai bên cần chủ động nắm vững tình hình cơ sở, tham mưu kịp thời cho lãnh đạo, nhanh chóng phát hiện những vấn đề phát sinh để kịp thời có những biện pháp giải quyết, xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng, tiếp tục tham mưu với Chính phủ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số trước pháp luật.
Bình Minh