Thứ 5, 17/10/2019, 20:07 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI: Xác định 3 khâu đột phá

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI: Xác định 3 khâu đột phá

16/03/2012 - 14:49

Biên phòng - Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã bế mạc vào ngày 14-3, tại Hà Nội. Đại hội đã thống nhất bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) khóa XI nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 163 đại biểu, đồng thời, bầu Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội khóa XI gồm 32 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa X, tiếp tục được bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XI.

Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội LHPN Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm: Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; xây dựng được cơ chế quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt cấp Trung ương và cơ sở.

Với đa số đại biểu tán thành, Đại hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo toàn văn Điều lệ Hội LHPN Việt Nam sửa đổi, bổ sung và thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cơ bản như: 80% trở lên phụ nữ được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), trong đó, 70% trở lên đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch”.

Đến cuối nhiệm kỳ, ít nhất 700.000 chủ hộ nghèo là phụ nữ được vay vốn và được Hội giúp đỡ, trong đó ít nhất 400.000 hộ thoát nghèo; hỗ trợ xây dựng 10.000 mái ấm tình thương; vận động hội viên tiết kiệm tạo nguồn vốn phát triển sản xuất đạt 5.000 tỷ đồng. Hàng năm, tư vấn nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho 100.000 lao động nữ; đào tạo nghề cho 50.000 lao động nữ, trong đó 70% có việc làm sau học nghề v.v...

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa đã kêu gọi phụ nữ cả nước tích cực thi đua nhằm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Bà yêu cầu các cấp Hội, cần tổ chức tuyên truyền rộng khắp về kết quả của Đại hội; quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đại hội và xây dựng chương trình hành động phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội. Qua đó, tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc vận động và tập hợp các tầng lớp phụ nữ đoàn kết, tương trợ, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Lê Hữu (tổng hợp)