Thứ 6, 20/10/2017, 22:49 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Trường Trung cấp 24 Biên phòng:

Chú trọng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

17/07/2013 - 15:52

Biên phòng - So với các Học viện, nhà trường trong BĐBP, trường Trung cấp 24 Biên phòng có nét đặc thù riêng là ngoài đào tạo, huấn luyện cho học viên có trình độ kỹ thuật, chiến thuật nuôi, dạy và chỉ huy chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và trực tiếp cơ động chiến đấu, nhà trường còn có nhiệm vụ tổ chức các đơn vị cơ động đóng quân phân tán ở các tuyến biên giới trên các vùng, miền, xa sự quản lý, chỉ huy, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị không những giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, mà còn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, đồng thời phải nắm vững pháp luật, xử lý đúng, linh hoạt các tình huống có thể xảy ra.

 takr_6096a.gif
Thực hành huấn luyện chiến đấu tại trường Trung cấp 24 Biên phòng. Ảnh: Bình Minh

Nhận thức rõ ý nghĩa, tính chất quan trọng của nhiệm vụ chính trị và đặc điểm tình hình chi phối, Ban Giám hiệu nhà trường đã tập trung quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, đề ra nhiều biện pháp, trong đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) được coi là một trong những biện pháp quan trọng. Để thực hiện tốt công tác này, trước hết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tập trung quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến GDPL và các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phổ biến GDPL trong quân đội hiện nay. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác phổ biến GDPL, bảo đảm hiệu quả thực thi pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Do yêu cầu của nhiệm vụ, đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ của nhà trường không chỉ có kiến thức cần thiết về pháp luật, nắm vững điều lệnh, điều lệ, quy định của quân đội, tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước và kỷ luật quân đội, mà còn là những quân nhân mẫu mực giữ gìn kỷ luật, kỷ cương phép nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhận thức được điều đó, trong nghị quyết lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ hằng tháng, hằng quý đều đánh giá cụ thể tình hình thực hiện công tác phổ biến GDPL, tình hình chấp hành kỷ luật của các đơn vị, bộ phận (Cụm cơ động)... Công tác này cũng được quy định là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức Đảng, đơn vị và tổ chức quần chúng vững mạnh; đồng thời, nó cũng được cụ thể hóa thành chỉ tiêu trong các phong trào thi đua của đơn vị, nhà trường và kế hoạch phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên và quân nhân. Với nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể đó, cán bộ, giáo viên và chiến sĩ của nhà trường đã nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của công tác phổ biến GDPL, nhất là đề cao được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên các khoa mục đối với công tác phổ biến GDPL, góp phần thúc đẩy các đơn vị và từng quân nhân tích cực học tập nâng cao kiến thức pháp luật, tự giác rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Trên thực tế, chương trình phổ biến GDPL được nhà trường xây dựng theo hướng cơ bản, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường; phù hợp với điều kiện hoạt động của từng đơn vị, từng cụm, tổ cơ động chiến đấu và từng người... Nội dung phổ biến GDPL tập trung trang bị cho cán bộ, giáo viên, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ của đơn vị những kiến thức cơ bản về luật và các văn bản có tính pháp quy của Nhà nước và quân đội liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ của các đơn vị, như: Hiến pháp, Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật Giao thông đường bộ, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Phòng chống tội phạm ma túy, Pháp lệnh Phòng chống cháy, nổ... Đồng thời, coi trọng phổ biến các quy định về bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, quy định về quan hệ với người nước ngoài...

Với nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú nên những năm qua, các đơn vị của nhà trường đã thực hiện tốt công tác phổ biến GDPL cho các đối tượng. Năm 2012, toàn trường không xảy ra một vụ vi phạm kỷ luật nào; 6 tháng đầu năm 2013, không có vụ việc vi phạm phải xử lý kỷ luật. Nhà trường luôn là đơn vị mẫu mực về duy trì, thực hiện điều lệnh và xây dựng nền nếp chính quy.

Trong điều kiện phần lớn cán bộ, giáo viên và quân nhân chuyên nghiệp phải luân phiên làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, môn học lại có tính đặc thù, nên nhà trường rất coi trọng nghiên cứu, vận dụng các hình thức, biện pháp phổ biến GDPL phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị. Cùng với đó, vận dụng linh hoạt các hình thức tọa đàm, diễn đàn, tổ chức nghe nói chuyện về pháp luật, thi tìm hiểu về pháp luật; lồng ghép nội dung pháp luật trong các buổi sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, giao lưu với các đoàn thể, tổ chức quần chúng địa phương... Đặc biệt, đơn vị luôn coi trọng phát huy vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong công tác phổ biến GDPL, thông qua các phong trào: "Nói lời hay, làm việc tốt", "Vọng gác Thanh niên", ""4 biết trong quản lý địa bàn", "Thanh niên tự quản"... Qua đó, phát huy tính tích cực, tự giác của đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt trong việc chấp hành điều lệnh, điều lệ của quân đội, rèn luyện kỷ luật, lễ tiết tác phong quân nhân, đi đầu trong việc thực hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", "Toàn quân hành động theo điều lệnh"... Thực tế cho thấy, kết quả của công tác phổ biến GDPL được thể hiện tập trung nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của mỗi đơn vị. Những đơn vị có kết quả phổ biến GDPL cao luôn là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng nền nếp chính quy và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tá, TS Phạm Văn Thùy