Chủ nhật, 29/03/2020, 01:38 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Công an nhân dân

07/06/2018 - 14:39

Biên phòng - Sáng 7-6, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 7 chương, 48 điều, bổ sung 4 điều, sửa đổi 31 điều, bỏ 1 điều.

lq8d9eac41-369_913378304613640125_BT_TL
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân. Ảnh: Quốc hội

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong giai đoạn mới đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, nên việc sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân năm 2014 là rất cấp thiết.

Đây là bước đi nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cụ thể hóa Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15-3-2018 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, không tổ chức cấp tổng cục, nâng cao chất lượng cấp cục trực thuộc Bộ, sáp nhập Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với Công an tỉnh, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngoài ra, thực tiễn thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014 cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực, đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, bất cập như: chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan hữu quan đối với hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nên việc triển khai thi hành còn lúng túng. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân chưa phù hợp; chưa quy định rõ, đầy đủ về phát triển công nghiệp an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, Hiến pháp năm 2013 và để đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới...

Thẩm tra dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết, cấp bách của sửa đổi, bổ sung Luật. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt, trong quá trình sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Luật cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, có lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, tính ổn định và phát triển, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Đồng thời, bảo đảm sự đồng thuận cao trong xã hội, hạn chế tối đa những tác động bất lợi đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã hiện nay.

Viết Hà