Thứ 7, 28/03/2020, 21:02 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Chính phủ trình Quốc hội dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng

25/10/2017 - 23:34

Biên phòng - Chiều 25-10, Quốc hội (QH) làm việc tại hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng.

thuong-tuong-to-lam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật An ninh mạng. Ảnh: Văn Bình

Theo Thượng tướng Tô Lâm, việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước (năm 2001) đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Ý thức trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước của các cấp, các ngành, của cán bộ, nhân dân được nâng cao… góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và yêu cầu của tình hình, nhiệm vụ mới, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn hiện nay.

Theo Tờ trình của Chính phủ, từ những bất cập của Pháp lệnh, giai đoạn 2001 đến nay, đã có hơn 840 vụ lộ, mất bí mật Nhà nước. Trong đó, nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật, tối mật liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ trương giải quyết các tranh chấp về biên giới, biển, đảo.

"Hình thức lộ, mất bí mật Nhà nước chủ yếu là qua thông tin, liên lạc, báo chí, xuất bản, quan hệ quốc tế... Đặc biệt, do hệ thống pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước còn chưa đồng bộ, các chế tài xử lý còn thiếu và yếu chưa bảo đảm tính răn đe, việc xử lý vi phạm còn nể nang, thiếu chủ động…” - Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong bối cảnh quốc tế ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch, bọn tội phạm trong và ngoài nước không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam. Để thực hiện các mục tiêu này thì hoạt động tình báo, gián điệp để lấy cắp, chiếm đoạt bí mật Nhà nước được đặc biệt chú ý.

Trước tình hình phức tạp nêu trên, từ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và định hướng của Đảng, Nhà nước ta về bảo vệ bí mật Nhà nước trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, để hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo vệ bí mật Nhà nước, việc xây dựng dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước là yêu cầu khách quan và hết sức cần thiết.

Qua thẩm tra dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Thượng tướng Võ Trọng Việt nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch đang sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phá hoại, trục lợi hoặc xâm phạm, đe dọa xâm phạm đến quốc phòng - an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân, nhất là trong điều kiện hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, công tác quản lý còn nhiều sơ hở và hệ thống chính sách chưa đồng bộ, thì việc ban hành Luật An ninh mạng là rất cần thiết.

thuong-tuong-vo-trong-viet
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của QH Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, Luật An ninh mạng. Ảnh: Văn Bình

Đối với Tờ trình về dự thảo Luật An ninh mạng, Ủy ban thường vụ QH đồng tình với việc cần ban hành luật và cho rằng, nội dung dự thảo luật phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an toàn thông tin mạng (ATTTM), phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16-9-2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm ATTTM...

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng, dự thảo Luật An ninh mạng có nhiều nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người, quyền công dân giao Chính phủ quy định là chưa phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Một số nội dung chưa tách bạch rõ ràng giữa an ninh mạng với ATTTM; một số nội dung trùng lặp với quy định của Luật ATTTM. Vì vậy, Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật khác có liên quan, không để có sự trùng lặp trong hệ thống pháp luật.

Viết Hà